Opdateret budgetmodel for monopolbruddet er nu klar

Bornholms Regionskommunes budgetmodel for monopolbruddet er opdateret og gjort lettere at anvende.

Der kan være hjælp at hente i Bornholms Regionskommunes budgetmodel for monopolbruddet, når der skal skabes overblik over økonomien i monopolbruddet for den enkelte kommune. Arket, der i daglig tale kaldes Bornholmerarket, er blevet opdateret i forhold til tidsplaner og forsøgt gjort mere overskueligt.

Der er blandt andet indsat forklarende tekst og kommentarer på tværs af arkene og tilføjet et kildeark, der indeholder links og anvisninger til, hvor de nyeste tal til udfyldelse af arket kan findes.

Hvad er Bornholmerarket?

Bornholmerarket er en budgetmodel, der er udarbejdet af Bornholms Regionskommune, til at skabe overblik og kvalificere besparelser ved gennemførelse af monopolbruddet. Modellen giver mulighed for at skabe et billede af, hvordan monopolbruddet bliver udmøntet i den enkelte kommune. Arket viser en samlet økonomi, et estimat, i systemperioden.

Bornholms Regionskommune har stillet budgetmodellen til rådighed for andre kommuner, der gerne vil bruge regneark som et redskab til at styre efter. Det er derfor vigtigt, at budgetmodellen tilpasses den enkelte kommune og da hver kommune har sin egen logik, skal der ikke registreres andet end det, den enkelte kommune vil styre efter.

Hvad kan Bornholmerarket bruges til?

Det største udbytte af Bornholmerarket sikres ved at lave en strategi for, hvad det skal bruges til og hvornår. Regnearket kan eksempelvis være et godt værktøj i dialogen med direktion og ledelse i forhold til tildeling af ressourcer – og i forhold til en styregruppe kan regnearket anvendes til at give et estimat på, hvor kommunen er henne i forhold til budgetrammen.

Hvor finder du Bornholmerarket?

Du finder den senest opdaterede version af Bornholmerarket i KOMBIT Videncenter.