Opdaterede vilkår for it-systemers brug af de fælleskommunale Støttesystemer

KOMBIT har offentliggjort en opdateret udgave af vilkår for it-systemers brug af de fælleskommunale Støttesystemer.

KOMBIT modtager skriftlige bemærkninger fra alle interesserede frem til fredag d. 4. oktober.
Vilkårene er blevet opdateret på baggrund af en dialog med kommunernes it-leverandører, som har revideret integrationsmønstrene for støttesystemerne. Læs mere om dette her.

Hvem skal interesse sig for vilkår for støttesystemer?

Kommuner og leverandører, der har it-løsninger, som skal etablere en snitflade til de fælleskommunale Støttesystemer. Det kan fx dreje sig om sagsbærende systemer, der skal opdatere indekserne, kommunale AD-løsninger, der skal opdatere Organisation, og it-løsninger, der skal anvende beskedfordeler til at distribuere hændelser til andre it-løsninger, mv. Læs mere om Støttesystemerne her.

Kommunerne skal interessere sig i forhold til at stille krav i it-udbud. Leverandørerne skal interessere sig i forhold til at tilpasse deres it-løsninger.

Vilkårene vil således også finde anvendelse i de fælleskommunale udbud, der eksekveres i regi af programmet for monopolbrud. Det drejer sig indtil videre om udbud af to fagløsninger (KY og KSD), en overbliks- og advisløsning (SAPA) samt en række fælles støttesystemer (STS). Udviklingen af de forskellige løsninger vil foregå parallelt, og KOMBIT har i kontrakterne fastlagt rammer for, hvordan denne parallelle udvikling kan styres på tværs af de involverede udviklingsleverandører.
Vilkårene for brug af støttesystemer spiller en central rolle, da de fryses før udbudsstart og  kan lægges til grund for leverandørernes udvikling af snitflader.

I forhold til kommunerne, er der udarbejdet integrationsvilkår og en udbudsvejledning, som findes her .