Opdaterede krav og vejledninger for Støttesystemerne

Efter at krav samt vejledning for anvendelse af støttesystemerne har været i review, følger nu det opdaterede materiale i en version 2.0.

Efter at krav samt vejledning for anvendelse af støttesystemerne har været i review (læs nyheden her), følger nu det opdaterede materiale i en version 2.0. Materialet er nu opdelt og navngivet; vejledning til kommunerne og vejledning til leverandørerne.

Vejledning til kommuner om støttesystemerne

Vejledningen henvender sig primært til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. Vejledningen giver et forslag til, hvordan støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbud.

I første udgave var angivet en lang række krav for snitflade til hvert enkelt støttesystem. I den opdaterede udgave har vi undladt at stille konkrete krav og i stedet lade de samme formuleringer indgå i en samlet vejledning i overensstemmelse med metoden anvendt på Serviceplatformen.

(OBS - vejledningen er opdateret sidenhen og findes her)

Vejledning til leverandører om støttesystemerne 

Vejledningerne til leverandører består af beskrivelser af de enkelte støttesystemer samt information om den tekniske løsning og hvordan der integreres hertil. 
(OBS - materialet er sidenhen opdateret og findes her)