Om programkoordination og samarbejdsbestemmelser

KOMBITs initiativ til koordinering mellem leverandører af monopolbrudsløsningerne - samt bestemmelser til samarbejdsbilag og –kontrakt - er opdateret på baggrund af høringssvar fra leverandørerne.

I forbindelse med de fælleskommunale udbud på monopolområdet udbyder KOMBIT en række projekter med indbyrdes afhængigheder. Som følge af disse afhængigheder vil der være behov for, at de kommende leverandører på de enkelte projekter koordinerer indbyrdes og indgår i en tværgående programkoordination varetaget af KOMBIT. Denne tværgående koordination er et supplement til den alment gældende samarbejdsorganisation mellem KOMBIT og leverandørerne af de enkelte projekter.

Ovenstående koordinering er beskrevet i et bilag om programkoordination. Bilaget har nu været i høring blandt leverandørerne og KOMBIT har gennemgået de indkomne kommentarer og tilpasset bilaget, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Du kan læse mere om leverandørernes input her.

Ud over bilaget om programkoordination har dokumentet ’Bestemmelser til samarbejdsbilag og -kontrakt’ været i høring. Dette dokument indeholder nye bestemmelser, der skal tilføjes eksisterende bilag og kontrakt. Ændringer i dette dokument fremgår ligeledes nedenfor.

De væsentligste ændringer

Af de væsentligste ændringer i de to dokumenter vil KOMBIT navnlig fremhæve følgende:

KOMBIT har forholdt sig til leverandørernes bekymring om eventuelle uklarheder over, hvor ansvaret for programkoordinationen beror, og præciseret relationerne mellem parterne med KOMBIT som programkoordinator og leverandørerne som deltagere i programmet.

Herudover har KOMBIT ændret på mekanismen for økonomisk kompensation, således at leverandørerne i højere grad bliver godtgjort for eventuelle udsættelser i programmet.

Endelig skal det fremhæves, at KOMBIT har præciseret leverandørernes deltagelse i programkoordinationsfora samt honoreringen herfor.

De opdaterede dokumenter kan hentes nedenfor.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438