Nyt redskab påviser forbedret datakvalitet i FLIS

De nye kontrolrapporter giver kommunerne et godt redskab til egen datavalidering i FLIS.

Som led i højnelse af datakvaliteten i FLIS har KOMBIT og KL udviklet en lang række dataanalyse- og kontrolrapporter (også kaldet DAK-rapporter) på alle dataområder i FLIS. Rapporterne er blevet udviklet i samarbejde med de 27 kommuner, der i efteråret har deltaget i datavalideringsmøderne. Formålet med rapporterne er at gøre kommunerne i stand til selv at foretage deres egen datavalidering. DAK-rapporterne er nu tilgængelige i alle 77 kommuners FLIS-portaler.

Et effektivt værktøj, der skaber værdi

FLIS præsenterer en lang række komplekse benchmarkingtal, der kan være svære at kvalitetssikre. Med DAK-rapporterne nedbrydes tallene og der skabes en sammenhæng til data i kommunernes egne kildesystemer.
DAK-rapporterne er et vigtigt element i den kvalitetssikringsstrategi, der skal sikre en høj datakvalitet i FLIS.
Rapporterne har allerede bidraget til at identificere fejl i FLIS-data, og bidrager nu endvidere til at der bliver større opmærksomhed omkring registreringspraksis i den enkelte kommune.   
Rapporterne er tænkt som et dynamisk værktøj, som løbende vil blive udbygget og tilpasset efter kommunernes behov.

Få vejledning og sparring til brug af rapporterne

KOMBIT og KL udgiver en vejledning i anvendelsen af DAK-rapporter og validering af egne data. Vejledningen er tilgængelig i FLIS-portalen inden jul og opdateres løbende efterhånden som nye dataområder og rapporter bliver tilgængelige i FLIS.
KOMBIT og KL opfordrer nu kommunerne til at bruge vejledningen og DAK-rapporterne til at validere egne data som et led i deres ibrugtagning af FLIS-løsningen.

I begyndelsen af 2014 planlægger KOMBIT og KL to større datavalideringsmøder, et i øst og et i vest, hvor kommunerne kan komme og hente inspiration til brugen af kontrolrapporterne og få hjælp til at foretage egen datavalidering og komme godt i gang med brugen af FLIS. Forud for deltagelsen i datavalideringsmøderne vil det være en fordel for kommunerne, at de forinden har anvendt både vejledning og rapporter.