Nyt projekt skal sikre kommunernes onboarding til PSRM

Nyt KL/KOMBIT-projekt skal støtte kommunerne i overgangen til Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem, PSRM.

Overgangen til Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem, PSRM, afføder en række komplekse opgaver til landets kommuner, som med fordel kan løftes kollektivt. Med projekt DOS ønsker KL og KOMBIT at understøtte kommunernes opgaveløsning i forbindelse med overgangen til PSRM og derved få genoprettet inddrivelsen.

Fordele for kommunerne

Tilslutning til projekt DOS giver kommunen følgende fordele:

 • KLIK-guidet implementering af PSRM-tilpasset kommunikation mellem fagsystemerne og debitorsystemet. Det sikrer, at kommunen kan få genoprettet indberetningen af fordringer til inddrivelse via SKAT.
   
 • Tilpasning af ØiR-snitfladerne, så ØiR debitor-snitflader overholder de krav, der stilles af SKAT. Dermed skal der ikke implementeres yderligere snitflader for at sikre kommunikationen mellem kommunens debitorsystem og kommunens fagsystemer.
   
 • Besparelse på transaktionsomkostningerne. KMD opkræver transaktionsomkostninger per indrapporteret fordring via KMDs G19 økonomisystem/fagsystem-leverandører. Disse bortfalder ved brug af ØiR.
   
 • Rammeaftaler med relevante fagsystemleverandører, som kommunerne kan benytte ved de nødvendige snitfladeindkøb. Det vil sikre korrekt teknisk indhold samt en gennemsigtig pris for de snitflader, som kommunerne skal indkøbe.
   
 • Koordinering af snitfladekrav for de systemer, der er indkøbt på SKI 02.19.
   
 • Opgaveoverblik i KLIK. KOMBIT opretter kommunernes opgaver i værktøjet KLIK. Det sikrer, at kommunerne nemt kan få overblik over, hvilke opgaver der udestår, før de er i mål med det enkelte fagsystem.
   

Tilslutning til projektet

Det er en forudsætning for gennemførslen af projekt DOS, at samtlige 98 kommuner tilslutter sig projektet. Tilslutningsmaterialet til DOS er blevet sendt til kommunernes økonomichefer fredag d. 26. april 2019. Sidste frist for underskrift er fredag d. 24. maj klokken 12.00.

Prisen for deltagelse i DOS er 43 øre per borger, der skal betales over en to-årig periode.

Er du i tvivl om, hvorvidt din kommune har tilsluttet sig DOS, så skriv til projektleder Malene Johansen på mjo@kombit.dk.

Overblik over fagsystemer

Via rammeaftaler vil KOMBIT sikre, at kommunerne har mulighed for at indkøbe relevante fagsystemspecifikke snitflader til en fast pris og fast deadline. For at KOMBIT kan indgå rammeaftaler med de relevante fagsystemleverandører, er det dog nødvendigt at identificere og skabe overblik over alle kommunernes fagsystemer. Til at skabe dette overblik – og i særdeleshed for at få klarlagt det kontraktlige ophæng – har KL og KOMBIT brug for kommunernes hjælp.

Samtlige 98 kommuner er derfor, i fremsendte tilslutningsmateriale, også bedt om at fremsende en detaljeret opgørelse over kommunens fagsystemer. Der er fremsendt en skabelon til udfyldelse samt en vejledningssamling til, hvordan et overblik over kildesystemerne fremsøges.

Deadline for indsendelse af kommunens opgørelse over fagsystemer er
fredag d. 31. maj.

Pilot og tidsplan

Det første kommunale onboarding-forløb til PSRM gennemføres som en pilot i Horsens Kommune og opstartes i udgangen af august 2019. Horsens Kommune vil teste på inddrivelse af P-afgifter, da dette er et forholdsvis enkelt område at teste på. Onboarding-forløbet sker i tæt samarbejde med Horsens’ debitorleverandør KMD Opus, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Netcompany, som er leverandør af PSRM.

Når Horsens er succesfuldt onboardet, vil der blive åbnet for de øvrige kommuner, som opkræver P-afgifter, samt for de øvrige to debitorleverandører, EG ØS Indsigt og Fujitsu Prisme.

Efter succesfuld test af inddrivelsen af P-afgifter, onboardes endnu en fordringstype. Det vil forventeligt ske i udgangen af 2019.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0406