Nyt om temadagen om monopolbruddet for rådgivere og konsulenthuse

KOMBIT offentliggør nu det overordnede program for temadagen om monopolbruddet for rådgivere og konsulenthuse den 21. marts 2017.

***18/1-2017: Bemærk at temadagen er udskudt på ubestemt tid og erstattes af et morgenmøde om monopolbruddet***

KOMBIT afholder en temadag om monopolbruddet for rådgivere og konsulenthuse den 21. marts 2017. Formålet med dagen er at klæde konsulenthuse og rådgivere bredt på i forhold til monopolbruddet og stille skarpt på, hvor kommunerne kan få brug for ekstern bistand.

Bemærk at tilmeldingsfristen udløber den 11. januar. Tilmelding sker via dette link, ligesom man kan læse mere om baggrunden for temadagen her.

Program for temadagen

KOMBIT løfter nu sløret for det overordnede program for dagen den 21. marts 2017. Et detaljeret program offentliggøres, når dagen nærmer sig.

Formiddag: Bag om monopolbruddet

Om formiddagen stiller vi i forskellige oplæg skarpt på monopolbruddet, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol - eksempelvis på it-løsningerne kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik.

Vi sætter bl.a. fokus på, hvilken betydning implementering af de nye løsninger kan have i kommunerne, og du vil få indsigt i hvilken rolle KOMBIT, leverandørerne og kommunerne hver især har for at sikre implementeringen og indfrielsen af projekternes business case. Endvidere vil der blandt andet blive givet seneste nyt om tidsplaner og afhængigheder.

Eftermiddag: Deltagerne fordeler sig på tre spor (sporet vælges ved tilmeldingen)

Spor 1: Overblik og indsigt i den fælleskommunale rammearkitektur og it-infrastruktur

På dette spor fortæller vi om den fælleskommunale infrastruktur, der gør det enklere og billigere at få adgang til data og skabe sammenhæng mellem kommunale it-løsninger. Vi præsenterer Serviceplatformen og Støttesystemerne, og giver eksempler på den værdi, de tilfører kommunale it-løsninger. Og vi gennemgår opgaver og forudsætninger for, at kommuner og leverandører kan få adgang til data og it-infrastruktur via den centrale integrationsplatform, Serviceplatformen. Endvidere fortæller vi om hvordan Støttesystemerne kan sameksistere med andre fællesoffentlige initiativer omkring it-infrastruktur.

Spor 2: Implementering af monopolbrudsløsningerne – hjælp til selvhjælp, hvad betyder det for kommunerne?

På dette spor fokuserer vi på, hvad kommunerne skal gøre for succesfuldt og selvstændigt at implementere løsningerne under monopolbruddet.

Få indsigt i kommunernes opgaver og overblik over de værktøjer, ex. arbejdsgangsanalyser, gevinstrealisering, forandringsledelse og strategimaterialer, som KOMBIT stiller til rådighed for kommunerne.

Vi stiller særlig skarpt på implementering af SAPA (Sags- og Partsoverblik), KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) og KY (Kommunernes Ydelsessystem).

Hør fra kommunerne, hvordan de forbereder sig og hvad de oplever som særligt udfordrende ved monopolbruddet. 

Spor 3: KOMBITs anbefalinger til kommunerne om program, kontrakt- og leverandørstyring

På dette spor dykker vi ned i forudsætningerne for, at kommunerne kan hjemtage ejerskabet af egen digitalisering.

Hør blandt andet om KOMBITs anbefalinger til kommunerne om organisering, arbejdet med at danne overblik over systemer og kontrakter samt anbefalinger om leverandørstyring.  

Offentliggørelse af deltagerliste

Mange kommuner har bedt KOMBIT om at offentliggøre deltagerlisten efter arrangementet. Det ønske vælger KOMBIT at imødekomme. Hvis din organisation ikke ønsker at fremgå af deltagerlisten, bedes du skrive det til mbprogrammet@kombit.dk.