Nyt fra FLIS - januar 2013

29 kommuner er nu blevet undervist i FLIS og flere kommer til i løbet af de kommende måneder. Der er fortsat udfordringer med data, men samlet set får systemet positive tilbagemeldinger fra de kommuner, der har taget systemet i brug.

I alt 29 kommuner er nu blevet undervist i brugen af FLIS. Der er planlagt undervisning for de fleste øvrige kommuner i foråret 2013, men undervisningen vil fortsætte, så længe der er et behov.

De første reaktioner fra kommunerne er positive. Den generelle holdning er, at løsningen er brugervenlig og rummer store muligheder. Samtidig er alle dog enige om, at kommunerne, KOMBIT og KL i fællesskab i de kommende måneder skal bruge kræfter på at finpudse og justere de data, der kommer ind i systemet og validere nøgletallene.

Det er vigtigt, at der bliver oparbejdet en tillid til, at nøgletallene i FLIS viser de korrekte tal, og kommunerne kan anvende dem til benchmarking.

Ny version af FLIS sat i drift

Version 1.1 af FLIS er blevet lanceret her i januar. I dette dokument kan du se en oversigt over, hvilke fejl der er rettet i den nye version, og hvilke kendte fejl der fortsat mangler at blive rettet. Hvis du finder en fejl i FLIS opfordrer vi til, at du indberetter det i fejlrapporteringsmodulet, så den automatisk kommer videre til leverandøren Netcompany.

Arbejde med data fortsætter

KL, KOMBIT og en række pilotkommuner arbejder i samarbejde med Netcompany fortsat på at forbedre datagrundlaget i FLIS. I takt med at flere kommuner tager FLIS i brug i løbet af de kommende måneder, vil flere og flere kommuners data blive indlæst i FLIS. Vi oplever dog stadig udfordringer med indlæsning af data, og der kan derfor stadig ske ændringer i undervisningsplanen i første kvartal 2013.

Der vil blive udarbejdet en oversigt over, hvilke kombinationer af systemer og nøgletal der er blevet valideret, og hvilke der er fejlbehæftet.

Dialog om kommende områder i FLIS

Fra 2014 skal yderligere to områder inddrages i FLIS. KL og styregruppen for FLIS har udarbejdet en indstilling med en beskrivelse af fem mulige kommende FLIS-områder. Alle FLIS-kommuner er blevet opfordret til på direktionsniveau at tage stilling til indstillingen og bidrage med kommentarer vedr. de kommende områder. Kommentarerne vil danne grundlag for styregruppens beslutning om, hvilke områder der skal være de næste i FLIS.

Forberedelse til undervisning

Inden kommunens medarbejdere modtager undervisning i FLIS, er der nogle få praktiske forberedelser til kurset.

Kursisterne skal medbringe bærbare pc’erer, hvor FLIS er installeret og testet, at det virker. Oplysningerne om download og installation af FLIS finder du i Den tekniske Tilslutningsguide.

På vores hjemmeside www.kombit.dk/flis kan du løbende finde informationer om projektets status og fremdrift.

Nye videoer til inspiration

Der er nu to nye videoer omkring FLIS og implementeringen. Det drejer sig om to videoer med eksempler på hvordan man i kommunen kan bruge rapporterings- og benchmarkingmulighederne i FLIS. Videoerne tager udgangspunkt i eksempler fra henholdsvis institutionsledere og visitationen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til FLIS, er du altid meget velkommen til at kontakte projektlederen for FLIS Brian Jørgensen på mail: bej@kombit.dk eller tlf.: 3334