Nyt fra FLIS

Læs her og få de seneste nyheder fra FLIS-projektet om udvikling af dataområder og meget andet.

Hos FLIS-projektet er der fortsat stort fokus på udvikling af dataområderne Sundhed, Beskæftigelse og Dagtilbud samt på overgangen til ny FLIS-portal.

Efter udmelding om, at vi overgår til ny FLIS-portal primo 2018, er mange kommuner i gang med at skifte til andre platforme. Nogle kommuner mangler stadig at vælge leverandør, og for dem er det vigtigt, at de træffer beslutning herom snarest, så de ikke står uden præsentationslag.

I forbindelse med, at vi udvikler ny portal, inviterer vi FLIS-brugere til test heraf. Vi sender invitation til FLIS-kontaktpersoner snarest.

Kommende dataområder

Udviklingen af kommende dataområder er i fuld gang. De første områder, Sundhed og Beskæftigelse, forventes implementeret i februar 2018, og Dagtilbud i september 2018.

Sundhed

Sundhed kommer til at indeholde nøgletal om kommunal med- og fuldfinansiering af regionale sundhedsydelser. Data modtages anonymiseret og aggregeret, så der ikke fremtræder grupper med mindre end fem individer.

Beskæftigelse

Beskæftigelse vil indeholde tre dele. Data fra FLIS vil erstatte de muligheder for benchmark af ydelsesrefusionsområdet, som i dag bliver understøttet af STAR. Forløbsdatabasen DREAM bliver stillet til rådighed for at understøtte opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen. Og data fra Det Fælles Datagrundlag og Ydelsesrefusion bliver samlet for at kunne afstemme nøgletal fra Jobindsats.

Både Sundheds- og Beskæftigelsesområderne bliver lanceret med release 5.0 i februar 2018.

Dagtilbud

Den 28. august holdt vi opstartsmøde i arbejdsgruppen for udvikling af dagtilbud. Formålet var at identificere hvilke områder inden for dagtilbud, vi skal indarbejde i FLIS.

Både København, Randers, Norddjurs, Odense, Favrskov, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Frederikssund, Hillerød, Aalborg og Aarhus kommuner gav tilsagn om at deltage i arbejdsgruppen.
Vi glæder os til det videre samarbejde frem til september 2018, hvor Dagtilbudsområdet bliver lanceret.

FLIS-dag

Der er fuld gang i udviklingen af dataområder i FLIS med fokus på overgang til ny FLIS-portal, datakvalitet osv. Det er derfor ved at være tid til en FLIS-dag, hvor vi sammen kan gå i dybden med dette og meget mere. Dagene kommer til at ligge primo november,og FLIS-kontaktpersonerne hører nærmere herom.