Nyt fra FLIS

Læs her og få de seneste nyheder fra FLIS-projektet herunder om udvikling af administrationsportal med mere.

FLIS genudbudsprojektets etape 1 er godkendt

Den 11. maj afsluttede vi som planlagt første etape af FLIS genudbud. Det betyder, at alle krav er gennemgået og afklaret, og at der foreligger en godkendt løsningsbeskrivelse, plan for transitionen og videreudvikling af FLIS, der leveres til februar 2018.
Der har været et rigtig godt samarbejde med Netcompany om opgaven og en stor fordel, at de kender den nuværende løsning så indgående.

Følgegruppe tester kommende administrationsportal

Sammen med Netcompany er vi ved at videreudvikle administrationsportalen. I den forbindelse holdt vi sammen med Viborg og Greve kommuner workshop den 24. maj. Formålet med workshoppen var at få input fra kommunerne til design og funktionalitet på administrationsportalen, som vi er igang med at forbedre i forhold til den generelle brugeroplevelse.

Kommunerne bidrog på bedste vis og bekræftede samtidig, at udviklingsplanen for administrationsportalen, som vi gennemgik på workshoppen, bliver en væsentlig forbedring i forhold til nuværende løsning. Vi forventer, som tidligere nævnt, at gå i luften med den nye udgave af administrationsportalen primo 2018.

Release 4.5 udsat

Som vi tidligere har meldt ud, så er release 4.5 udsat på grund af fejllæsning. Derfor er releasedato rykket til den 10. juli i stedet for. Klik her for at læse mere

Digitaliseringstræf den 19. juni

Den 19. juni kan du møde FLIS-projektet og KOMBITs Videncenter til KL's Digitaliseringstræf i Kolding. Er du også tilmeldt? Så besøg vores stand og hør mere om udviklingen af de kommende dataområder, Sundhed og Beskæftigelse. Klik her for at læse mere