Nyt fælleskommunalt projekt om digitalisering af foreningsområdet

KL og KOMBIT starter nu et nyt projekt om digitalisering af foreningsområdet inden for programmet Effektiv Digital Selvbetjening (EDS).

Det nye, fælleskommunale projekt om digitalisering af foreningsområdet er organiseret inden for programmet Effektiv Digital Selvbetjening (EDS), som er et samarbejde mellem KL og KOMBIT. EDS står også bag implementeringen af den kommunale del af bølgeplanen (Obligatorisk Digital Selvbetjening).

I hele 2014 har EDS (KL/KOMBIT) haft fokus på at sikre, at foreninger kunne ansøge om at få tildelt de kommunale lokaler via en brugervenlig og digital løsning. Det er en opgave, som har krævet en stor indsats fra leverandører i samarbejde med kommuner, foreninger og medarbejdere i idrætshaller, kulturhuse og folkeskoler over hele landet. Der vil også fortsat skulle gøres en stor indsats for at sikre, at alle potentialer og krav bliver opfyldt i løbet af 2015.

Kommunale opgaver på området

Der er flere opgaver for kommunerne i det kommende år, som skal sikre at digitaliseringen på området bliver gennemført, så den kommer til at fungere optimalt for alle de involverede parter:

  • Mange flere foreninger skal registreres i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og herefter skal de oprette NemID medarbejdersignaturer. Kommunerne m.fl. vil stå for at kommunikere og motivere foreningerne til at gøre dette. Kommunernes digitale løsninger skal kunne tilgås med NemID medarbejdersignatur, sådan at foreningerne oplever at kunne identificere sig på samme måde overfor f.eks. kommune, bank og politi.
     
  • Kommunerne vil implementere digitalisering af områderne: Tilskud efter folkeoplysningsloven og Foreningsadministration (vedr. stamoplysninger, som skal udveksles med kommunen!). Som leverandør af en digital løsning til lokaleudlån/udleje på det kommunale område har du sikkert allerede hørt om nogle af disse arbejdsområder, som er ”beslægtede” med lokaleudlånet til foreningerne.
     
  • Mange foreninger er også allerede digitaliserede eller er ved at blive det i højere grad.  Derfor er det også interessant at se på, hvordan data fremover kan udveksles mellem foreningernes systemer og kommunens ditto.

Workshops om arbejdsgange og videre dialog

Repræsentanter for foreninger og kommuner er indbudt til to workshops i KL i februar 2015, hvor de nuværende arbejdsgange (as-is) og fremtidige arbejdsgange (to-be) vil blive drøftet. Resultaterne af dialogerne vil blive formidlet til kommunerne og leverandører med interesse for løsninger til foreninger, sådan at de understøtter områderne tilskuds- og foreningsadministration.

Hvis I ønsker at modtage information om ovenstående og eventuelt indgå i en dialog med EDS vedrørende behovet for løsninger til kommunerne inden for tilskuds- og foreningsadministration, kan I sende en mail til seniorkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på nko@kombit.dk senest den 27. februar 2015.