Nyt fælles bibliotekssystem er sendt i udbud

I dag er udbuddet for et nyt fælles bibliotekssystem blevet annonceret på udbudssystemet EU-supply

I dag er udbuddet for et nyt fælles bibliotekssystem blevet annonceret på udbudssystemet EU-supply. Projektet arbejder i den kommende tid sammen med kommunerne på at finde den leverandør, der til sommer skal indgås kontrakt med om levering af et nyt fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker.

Om det nye system

Det nye system skal understøtte back-office biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur, herunder brug af nationale data. Systemet skal muliggøre fælles drift og systemadministration og koordineres med Danskernes Digitale Bibliotek.

Gennem konkurrenceudsættelse af eksisterende system(er) skal udbuddet tilvejebringe et moderne og tidssvarende bibliotekssystem baseret på en åben platform med anvendelse af anerkendte standarder til brug for både folke- og skolebiblioteker.

Kravspecificeringen af det nye system er blevet til på baggrund af en høj grad af kommunal involvering.

Tidsplan

Systemet forventes klar til implementering i 3. kvartal 2014. Se den opdaterede tidsplan for projektet her.