Nyt eksempel fra KOMBITs GDPR-arbejde

Få overblik over berørte kommuners involvering i tilfælde af en sikkerhedshændelse i en fælleskommunal løsning, som administreres af KOMBIT.

KOMBIT har fastlagt en intern procedure, der understøtter, at berørte dataansvarlige orienteres om brud på persondatasikkerheden i de fælleskommunale løsninger, som KOMBIT administrerer.

Den interne procedure sikrer også, at berørte kommuner vil kunne foretage en eventuel anmeldelse om et brud til Datatilsynet. Proceduren med tilhørende procesdiagram har vi tidligere delt med kommunerne via KOMBIT Videncenter.

Nu stiller vi skarpt på den del af processen, som omhandler de kommuner, der bliver berørt ved en eventuel sikkerhedshændelse. I et nyt eksempel fra KOMBIT er seks trin fra procesdiagrammet trukket frem og foldet ud for at skabe overblik over berørte kommuners involvering i proceduren.

I eksemplet kan du læse, hvad kommunens beredskab skal forholde sig til i tilfælde af en sikkerhedshændelse i en fælleskommunal løsning administreret af KOMBIT.

Flere eksempler på GDPR-arbejde i KOMBIT

KOMBIT har løbende delt eksempler på de vejledninger og værktøjer, der er blevet udarbejdet for at understøtte KOMBITs implementering af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Eksemplerne er samlet på denne side, hvor du også finder KOMBITs interne procedure for anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3268 0442