Nyt dataområde i FLIS: Beskæftigelse

Med denne nyhed introducerer vi et kommende dataområde i FLIS, Beskæftigelsesområdet.

For at leverandørerne kan forberede deres understøttelse af det kommende dataområde, beskriver vi i det efterfølgende de data, der efter planen skal indgå i Beskæftigelsesområdet.

Det nye dataområde i FLIS kommer til at indeholde tre delområder:

  • Ydelsesrefusion
  • Beskæftigelse
  • DREAM

Ydelsesrefusion (YR)

YR er et nyt kommunalt system til afregning af kommunal refusion og medfinansiering. YR går i luften i 2018 og erstatter den midlertidige statslige løsning, der hidtil har foretaget beregningerne og givet kommunerne mulighed for at sammenligne deres refusions- og medfinansieringsudgifter med andre kommuner via portalen LIS-Refusion.

YR kommer til at udstille de detaljerede beregnings- og konteringsdata, men har ikke samme benchmarking funktionalitet, som LIS-Refusion tilbyder.

I delområdet ”Ydelsesrefusion” vil FLIS trække detaljerede datafiler for alle kommuner og give adgang til data, der kan bruges til benchmarking på samme niveau, som det i dag er muligt med LIS-Refusion.

Konkret vil FLIS udstille et Ydelsesrefusion-datamart (DM), der indeholder alle kommuners refusionsdata tre år tilbage, men ingen CPR-numre. De detaljerede månedlige data på CPR-niveau med refusionsberegnings- og konteringsdata fra YR vil også kunne hentes fra FLIS som formaterede rådata (DSA) på samme måde, som man i LIS-Refusion kan hente et særskilt CPR-udtræk. Den detaljerede datafil vil være identisk med de data, som YR udstiller direkte på Serviceplatformen.

Beskæftigelse

Beskæftigelse bliver et delområde, der samler forskellige kilder fra beskæftigelsesindsatsen. Fra YR hentes oplysninger om offentlige ydelser i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen, og fra Det Fælles Data-Grundlag (DFDG) hentes data om selve indsatsens kontakt- og aktiveringsforløb.

Med disse datakilder på CPR-niveau bliver det muligt, for kommunerne at finde de enkelte personer, der indgår i de centrale nøgletal fra jobindsats.dk, som ikke selv udstiller persondata. En proces sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og KL skal sikre, at FLIS og Jobindsats kan sammenlignes.

Dette delområde vil endvidere skulle danne udgangspunkt for koblede nøgletal med de øvrige dataområder i FLIS.

Konkret kommer FLIS til at udstille et datamart (DM), der indeholder den enkelte kommunes ydelsesmodtagere, kontaktforløb og aktiveringer på CPR-niveau organiseret på månedsniveau tre år tilbage og generelt tilnærmet opgørelsesmetoder og begreber fra jobindsats.dk. Fra DFDG hentes områderne Kodelister, Aktiviteter og Grupper, der bliver udstillet som formaterede rådata (DSA) for alle år i DFDG.

DREAM

DREAM er en database, der er samlet i STAR. DREAM indeholder oplysninger om personers forsørgelsesydelser på ugeniveau tilbage til 1991. Disse data bliver tilgængelige i FLIS for at understøtte kommunernes forløbs- og resultatanalyser.

Konkret stilles DREAM til rådighed på personniveau for kommuner, hvor borgeren har haft bopæl. Disse data stilles til rådighed i et datamart (DM) for de seneste 10 år og som formaterede rådata (DSA) for alle år i DREAM.

Præsentationslag

For FLIS gælder det generelt, at data stilles til rådighed som månedlige dataleverancer. Da markedet tilbyder flere alternativer til præsentation af data, stilles der ikke længere et præsentationslag til rådighed i FLIS. For at kunne arbejde med FLIS-data er det derfor nødvendigt, at kommunen kan opbevare og præsentere data på anden vis.

Mere Information

Du kan finde spørgsmål og svar om FLIS her. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på flis@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0436