Nyt bibliotekssystem godt på vej mod kravspecificering

Repræsentanter fra folke- og skolebiblioteker arbejder frem til sommerferien sammen i en række intensive workshops for at kravspecificere det nye fælles bibliotekssystem.

Godt 30 deltagere har på foreløbigt tre afholdte workshops engageret og målrettet arbejdet på at kravspecificere et nyt bibliotekssystem på tværs af skole- og folkebiblioteker. På møderne er temaet ”materialets livscyklus” blevet gennemarbejdet, og arbejdet har mundet ud i ca. 30 use cases, som vil blive færdiggjort i den videre proces og slutteligt vil danne fundament for den kommende leverandørs løsning. Det konstruktive forløb er et godt fundament for, at der kan blive skabt en rummelig løsning, som kan favne fællesmængden af folke- og skolebibliotekernes behov.

Frem mod sommerferien bliver der afholdt yderligere to workshops, inden version 0.5 af kravspecifikationen ligger færdig. Denne bliver sendt i høring blandt de 94 tilsluttede kommuner, og den endelige kravspecifikation forventes at ligge klar den 31. august i år. Såfremt der er tilstrækkelig kommunal opbakning til løsningen, følger umiddelbart efter en udbudsproces for det nye system.