Nye integrationsmodeller til Støttesystemerne

Projektet tilpasser og simplificerer integrationsmodeller for fagsystemers brug af Støttesystemerne.

Modellerne er nu tilpasset, så de i højere grad understøtter både en hændelsesbaseret og en serviceorienteret arkitektur og simplificeret ved at lokale klienter hos fagsystemer ikke længere indgår i arkitekturen.  

Årsagen til de nye integrationsmodeller er, at en dialog med leverandører af systemer til det kommunale marked og potentielle tilbudsgivere på Støttesystemerne har vist, at kommunernes behov for høj ydeevne, robusthed og let adgang til støttesystemerne kun-ne løses bedre og billigere på anden vis end ved en klientbaseret arkitektur. Denne indsigt er opstået dels igennem en teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere, dels igennem en survey hos en række leverandører til det kommunale it-marked.

Dialog med leverandørmarkedet

I juni måned gennemførte projektet en teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere på Støttesystemerne. De påpegede, at selv om klienter kan løse behovene for kommuner og deres leverandører, mente de, at de ville være markant fordyrende for dels udvikling men især drift af støttesystemerne. Klienterne vil besværliggøre vedligehold, fejlsøgning og gøre det svært at sikre konsistens i data efter eventuelle linjebrud til de centrale støttesystemer.

På den baggrund besluttede projektet at gennemføre yderligere en mini survey hos de 16 største leverandører til det kommunale it-marked samt hos forretningsprojekterne Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA. Resultatet af denne survey viste, at både forretningsprojekterne, Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA samt leverandørerne har behov for høj ydeevne, robusthed og let adgang til støttesystemerne, og det er tvivlsomt at klienter vil løse disse behov.

Støttesystemerne imødekommer kommunernes behov

Da leverandørerne, der skal bruge Støttesystemerne, ikke ser et klart behov for klienter, og de leverandører, der skal bygge, drifte og vedligeholde, vurderer, at det ville blive markant fordyrende, har projektet valgt at tilpasse integrationsmodellerne. Tilpasningen betyder, at behovene for høj ydeevne, robusthed og let adgang til støttesystemerne imødekommes bedst muligt under hensyntagen til omkostninger for at bygge, drifte og vedligeholde støttesystemerne.

I dette dokument fremgår de overordnede integrationsmodeller for fagsystemers brug af Støttesystemerne.