Nye funktionaliteter i BBR 2.0

Det nye BBR 2.0 vil udover velkendt funktionalitet også indeholde nye og forbedrede funktioner. Desuden er det nu besluttet, at både BBR 2.0 og DAR 1.0 skal benytte støttesystem Adgangsstyring

Netcompany er i fuld gang med at udvikle det nye BBR 2.0. Systemet bliver udviklet til at indeholde velkendt funktionalitet, som kendes fra det eksisterende BBR, men vil også indeholde ny og forbedret funktionalitet.

Udviklingen af BBR 2.0 vil for de kommunale medarbejdere også betyde ændringer af nuværende arbejdsgange, blandt andet vil enkelte opgaver ikke længere skulle udføres af en kommunal medarbejder, men af en anden myndighed. I nedenstående er listet eksempler på ændring af funktionalitet i BBR 2.0:

Ejerlejligheder (Ændringer)

Som det er i dag, sker al vedligeholdelse af ejerlejligheder i BBR. I BBR 2.0 vil enhederne fortsat blive oprettet i BBR, men vedligeholdelsen af både ny-oprettede og eksisterende ejerlejligheder vil fremadrettet ske af landinspektørerne.

Kort på BBR-meddelelser

BBR 2.0-systemet indeholder kort, og fremadrettet vil borgernes BBR-meddelelse ligeledes indeholde et kort. Det gør det væsentligt nemmere, når kommunale medarbejdere og borgere skal drøfte indhold i BBR-meddelelsen, da både den kommunale medarbejder og borgeren kan se de samme oplysninger.

Registrering på søterritorie

I BBR 2.0 bliver det muligt at placere Teknisk Anlæg og Bygninger på søterritorie. Det betyder, at det fremadrettet bliver nemmere at registrere husbåde, havvindmøller og lign.

Forbedret historik

Historikken i det nye BBR 2.0 er blevet væsentlig forbedret. Det er muligt at søge på en specifik dato og få vist alle objekters data på den pågældende dag. Herudover vil der være historik på notatlinjerne.

Bygning På Fremmed Grund (BPFG)

Bygninger på lejet jord vil i fremtiden ikke have sin egen grund og matrikel, men vil blive vist som BPFG, på den oprindelige grund. Det er en væsentlig forbedring, da det giver et bedre overblik over bygninger på alle grunde.

Frivillig registrering

Registrering af Fordelingsareal på bygninger og enheder er en frivillig registrering i BBR 2.0, men registreringen kan bruges til fordeling af adgangsarealer og fælles arealer på fx et plejehjem.

Entiteterne ”Rum” og ”Brugsenhed” forsvinder fra BBR 2.0. Denne ændring skyldes, at der ikke er et forretningsmæssigt behov for at bevare dem. Beslutningen er truffet af SKAT.

BBR 2.0 og DAR 1.0 på Støttesystem Adgangsstyring

Det er blevet besluttet at både BBR 2.0 og DAR 1.0 skal benytte støttesystem Adgangsstyring. Det betyder, at brugeroprettelse af de kommunale medarbejdere kun skal ske én gang. Fastlæggelsen af brugersystemrollerne på både BBR og DAR vil ske via workshops med de to kommunale brugergrupper. Det forventes, at rollerne er fastlagt primo september 2016. Fastsættelse af jobfunktionsrollerne vil ske i de enkelte kommuner. 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490