Nye, friske befolkningstal og bevægelser i næste FLIS release

Borgere kommer og går, nye flytter til, og andre flytter væk fra kommunen. Alt det og meget andet bliver opdateret, når næste FLIS release ruller ud i slutningen af juli måned.

Release 6.3 er på trapperne, og Christine Halckendorff fra FLIS projektet i KOMBIT er i disse dage i fuld gang med at klargøre borgerinformation, som er det dataområde, der giver kommunerne indblik i, hvem deres borgere er, og input til, hvordan kommunen skal udvikles.

“Det er vigtigt for kommunerne at kunne forklare sine befolkningsbevægelser. Det kan fx være datoer for, hvornår borgere er indvandret fra et andet land eller flyttet over til en anden kommune. Det bruges fx, når man skal beregne en andel af berørte borgere i bestemte aldersgrupper, nøgletal på tværs af kommunerne og planlægge indsatser målrettet forskellige befolkningsgrupper,” fortæller Christine Halckendorff.

Datahuller lappet
I arbejdet med at modernisere dataområdet har Christine fået lappet en række huller, der skyldes manglende deltaopdateringer, som inkluderer de data, der er ændret siden sidste opdatering. Det kan fx være oplysninger om borgere, der er flyttet.

”Vi har modtaget et nyt etableringsudtræk fra CPR, som er det seneste opdaterede datagrundlag for hele borgerinformationsområdet og opdateret manglende data, såsom adresser, borgere, døde osv.,” forklarer Christine Halckendorff.

Borgerinformation blev først etableret i FLIS tilbage i 2012. KOMBIT har løbende modtaget korrektioner og opdateret dataområdet, når de modtages. Men hvis deltaopdateringerne udebliver, kommer det heller ikke med i FLIS, og så kan der opstå mindre forskelle mellem Danmarks Statistik og FLIS.

”Vi har gennemgået alle vores regler for at adskille udvandrede, indrejste, døde, fødte mv., så de er blevet mere entydige, hvordan de skal registreres”, fortæller Christine Halckendorff.

Nye udvidelser af borgerområdet er på vej
“Vi har nu data med fra 1968, så det er muligt i en senere version at opgøre borgernes herkomst, hvor de kommer fra. Vi vil nu gå i gang med at kigge på familiesammensætninger, hvor faggruppen for borgerområdet har udtrykt ønske om, at det medtages i den næste version af borgerområdet i FLIS, fortæller Christine Halckendorff.

Release 6.3 udkommer ultimo juli 2021 – læs mere på eflis.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0495