Nye begreber og flere informationer i FLIS

FLIS, den fælleskommunale infrastruktur til benchmark- og ledelsesinformation, er netop blevet opdateret med nye begreber og informationer inden for skole, økonomi og voksen-handicap.

Begreber og definitioner i FLIS er valideret, så de stemmer overens med de definitioner, der anvendes i Styrelsen for IT og Læring, og dataområder er rettet til.

”Vi gennemgår løbende dataområderne og supplerer med flere oplysninger, så kommunerne kan være sikker på, at de data, de bruger fra FLIS, er korrekte og stemmer overens med de data, der anvendes i de nationale registre, såsom Danmarks Statistik,” fortæller Louise Dalby, der er projektleder i KOMBT.

FLIS giver kommunerne adgang til at overskue nøgledata på forskellige områder i deres kommune, som de kan bruge til at sammenligne med tilsvarende kommuner. De kan også bruge det til at følge op på konkrete indsatser i kommunen eller se, om der er en sammenhæng mellem forskellige faktorer. En del af opdateringen handler derfor også om at sikre, at FLIS fortsat matcher det behov, som kommunerne har. Det betyder blandet andet, at data om økonomi er skåret til, og der er kommet flere data til skoleområdet.

”FLIS samler data fra en række kommunale sagsområder og statslige it-løsninger. Men data er ikke statisk. En borger kan miste sit job, regeringen kan komme med nye krav, ligesom der kan være ændringer i en af kommunernes fagløsninger, hvor data hentes fra. Der sker hele tiden ændringer, og vi arbejder derfor hele tiden på at sikre, at FLIS lever op til de behov, som kommunerne har, ” siger Louise Dalby

Opdateringen af FLIS data sker i tæt samarbejde med faggrupperne (kommuner, KL og statslige parter) for de enkelte fagområder. Nedenfor er et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer, der kommer med i denne opdatering af FLIS (release 6.2), der netop er rullet ud til kommunerne. 

Flere data til skoleområdet

Det bliver nu muligt at se det skoledistrikt, eleven bor i, som kommunerne bruger, fx hvis en kommune skal foretage analyser på, hvor mange elever der vælger at lade sig indskrive på skoler, der ikke er tilhørende det skoledistrikt, de er bosiddende i.

 

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve er blevet rettet til, så de stemmer overens med de definitioner, der anvendes i Styrelsen for IT og Læring. FLIS vil derfor fremover indeholde både karaktergennemsnit og vægtet karaktergennemsnit, som er karaktergennemsnit beregnet i forhold til karakterernes vægtning på ungdomsuddannelser. Det simple gennemsnit vil derfor udgå. Efter denne release 6.2 vil det blive også muligt at foretage rapportering af elevfraværet, hvor data vil være integreret i FLIS rapporteringslag (DM laget).

 

Økonomidata er skåret til

FLIS vil fremover hente klassifikationsdata fra Indenrigsministeriets kontoplan fra Serviceplatformen. Det er kommunernes fælles kontoplan, og den indeholder de samme begreber, dimensioner og typer af konteringer på tværs af alle kommer. Dette gør det muligt at sammenligne økonomidata på tværs af de 98 kommuner, såsom hvor meget en kommune bruger på ældrepleje sammenlignet med andre kommune.

 

De udvidede kontoplaner, der indeholder kommunernes lokale konteringer, bliver hermed fjernet fra FLIS, da det netop er lokal kontering, der ikke kan bruges til benchmarking med andre kommuner. Beslutningen om at fjerne de lokale konteringer er selvfølgelig sket i samarbejde med faggruppen for økonomi.

 

Indlæsning af data om voksenhandikap 

Udfordringer med indlæsning af filer fra kommunernes fagsystemer på voksenhandikap‐området er nu løst. Det betyder, at kommunerne får alle relevante oplysninger om kommunernes indsatser voksenhandikap-området. Moderniseringen af Voksen-handicap området er dermed afsluttet.

 

Ingen data om personale & fravær

Der kommer ikke nogen data om personale og fravær i denne release. Efter aftale med faggruppen for personale & fravær skal der gennemføres en grundigere undersøgelse af data, før vi overfører dem til FLIS. Kilden, hvor personale- og fraværsdata hentes fra, gennemfører nemlig en behandling af dataene, inden de overføres til FLIS. Vi arbejder derfor på højtryk for at sikre dokumentation, validering og ensartede data, før vi releaser data i FLIS.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9409