Ny version af kommunernes drejebog for monopolbruddet

Drejebogen lanceres nu i en ny version, hvor kommunerne bl.a. kan få gode input til budgetlægningen for 2015.

Kommunernes drejebog for monopolbruddet er netop lanceret i en ny version på www.kombit.dk/drejebogen.

I den nye version kan kommunerne bl.a. få input til budgetlægningen for 2015, så kommunerne kan indarbejde det forberedende arbejde med monopolbrudsprojekterne i budgettet i god tid. Desuden er kravene til kommunernes it-miljø nu tilgængelige, og kommunerne kan således igangsætte arbejdet med at undersøge, om det lokale it-miljø lever op til kravene.

Nye cases og opgaver

Drejebogen indeholder også nye cases fra bl.a. Roskilde, som i disse uger udvikler et værktøj til overblik over it-projekter, -kontrakter mv. Læs mere om dette her: KITOS - Kommunernes IT OverbliksSystem.

Samtidig skitseres en række opgaver relateret til SAPA, som kommunerne skal løse i de kommende måneder.

Slutteligt bedes kommunerne senest den 1. juni 2014 indmelde en kontaktperson for Støttesystemerne, hvor kommunikationen bliver intensiveret i andet halvår af 2014: Registrér kontaktperson her.

Overblik og opdateringer

Du får som altid det fulde overblik over tilføjet indhold i drejebogens første kapitel.

Den næste version af drejebogen forventes lanceret omkring sommerferien, ligesom KOMBIT tilstræber at lancere indledende implementeringsplaner for projekterne inden årets udgang.