Ny version af FLIS på vej

En ny version af FLIS med betydelige forbedringer af datakvaliteten samt det nye område, skole, vil være klar efter sommerferien.

KOMBIT og KL tester i øjeblikket et koncept for FLIS datavalideringsmøder i tæt samarbejde med en række kommuner. Formålet med møderne er at give kommunerne et indblik i data i FLIS og at teste datakvaliteten. Herved får kommunerne et præcist billede af forbedringer og eventuelle afvigelser i den nyeste version.

Valide regnskaber i FLIS

Der er siden sidste version sket store forbedringer i FLIS-systemet blandt andet på kommunernes regnskabsdata. På de nyligt afholdte datavalideringsmøder er det konstateret, at forbedringerne i den nye version medfører, at regnskaberne i FLIS nu stemmer i forhold til indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.

Der er dog konstateret visse afvigelser på budgetter og individuelle kontoplaner for enkelte kommuner. FLIS-projektet arbejder nu på at analysere de fundne afvigelser.

Med den nye version af FLIS formoder projektet, at den fornødne datakvalitet er til stede, således at kommunerne kan anvende FLIS systemet til benchmarking på økonomiområdet.

Nye FLIS uddannelser og E-learning

KOMBIT og KL har afholdt 21 uddannelseskurser i FLIS for 61 kommuner, og 345 kommunale medarbejdere. Vi har nu igangsat planlægning af en ny række uddannelseskurser fra 1. september, hvor kurserne vil også indeholde det nye område, skole.

Et andet uddannelsestiltag er lanceringen af et FLIS e-learningprogram, som efter sommerferien vil gøre det muligt at modtage undervisning direkte i FLIS systemet.

Læs mere om FLIS her og se en præsentation med en uddybning af datakvaliteten i FLIS.