Ny version af FLIS

KOMBIT lancerer FLIS version 4.1. Der er tale om en opdateringsrelease baseret på kommunernes egne forslag og ønsker til forbedringer.

Mandag den 4. maj lancerer KOMBIT FLIS version 4.1, der tilfører FLIS yderligere værdi med en række opdateringer og forbedringer inden for:

  • Økonomiske nøgletal
  • Rådata
  • Referencedata
  • Dokumentation
  • PL-regulering

Mere om forbedringer i FLIS release 4.1:
 
Syv nye nøgletal
Mulighederne for benchmarking er blevet forbedret med syv nye aktuelle nøgletal inden for økonomiområdet.
 
Abonnement på rådata
Kommunerne kan nu abonnere på rådata tidligere, da de fremover stilles til rådighed umiddelbart efter, de er leveret fra kommunernes fagsystem. Herefter kan de frit benyttes i andre systemer, fx et lokalt ledelsesinformationssystem eller et GIS-system.
 
Referencedata inkluderes i datapakker
En del kommuner, der benytter FLIS-datapakker til egne ledelsesinformationssystemer eller andre analyseformål, har efterspurgt referencedata i datapakkerne. Den nye version af FLIS indeholder derfor 14 referenceark som en del af dokumentationen, hvilket er med til at øge anvendelsen af FLIS-data.
 
Ny dokumentation ved ændringer i FLIS
Kommunerne vil fremover modtage udførlig dokumentation, når der varsles ændringer i FLIS. Det betyder, at kommunerne får god tid til at tilpasse egne FLIS-rapporter og brug af FLIS data i andre systemer. Dokumentationen bliver tilgængelig på Vejledningssitet.
 
PL-regulering på alle dataområder
Fremover kan man se og anvende PL-regulering på alle FLIS-fagområder. Dermed forbedres mulighederne for budget- og økonomianalyser på fagområdernes oversigter.
 
Ud over de nævne ændringer indeholder release 4.1 en opdatering af definitioner på serviceudgifter og overførselsindkomster, historik på skoleområdet, daglige leverancer af data fra SD på fravær samt en del mindre fejlrettelser.
 
Opdaterede sammenligningskommuner i FLIS
I forbindelse med version 4.1 har vi desuden opdateret hvilke sammenligningskommuner, der foreslås inden for de enkelte dataområder.
 
FLIS-dage

I juni måned holder vi FLIS-dage i øst og vest for implementeringsansvarlige i kommunerne, hvor vi bl.a. præsenterer nyhederne i version 4.1 og diskuterer den fremtidige strategi for FLIS.

FLIS-dagen i øst afholdes i Vordingborg torsdag den 4. juni, mens FLIS-dagen i vest afholdes i Aarhus mandag den 8. juni. Du kan læse mere om sted og tilmelding her (øst) eller her (vest).