Ny tilslutningsaftale for FLIS

KOMBIT har udsendt tilslutningsmateriale vedrørende Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Onsdag den 16. marts 2016 udsendte KOMBIT tilslutningsmateriale og supplerende materiale om FLIS til alle landets kommuner. Udsendelsen følger efter et længere forløb, hvor KL og KOMBIT i tæt dialog med kommunerne har formuleret en ny strategi, der skal danne udgangspunkt for genudbud af FLIS.

Tilslutning afgørende for genudbud af FLIS

Den nye tilslutningsaftale er en afgørende forudsætning for, at KOMBIT kan gå i genudbud med FLIS og føre målsætning og indsatsområder i den nye FLIS strategi ud i livet. Tilslutningsaftalen skal tilsluttes af både eksisterende- og nye FLIS-kommuner.

Der er deadline for kommunernes tilslutning den 16. maj 2016.

Ny målsætning og nye indsatsområder

Målsætningen for FLIS er, at systemet i endnu højere grad skal understøtte ledelsens beslutninger i kommunerne. Det skal bl.a. ske ved, at FLIS udbredes til alle kommuner, og der sker en øget anvendelse af og tillid til data. FLIS skal desuden videreudvikles med nye dataområder og koblede nøgletal, der giver mulighed for at se helt nye mønstre og sammenhænge i kommunerne. Endelig skal FLIS’ datavarehus og infrastruktur styrkes med hurtigere indlæsning af data, hyppigere levering af rådata samt nye og udvidede snitflader. Som en konsekvens af at kommunerne i stadig stigende grad benytter FLIS-data i andre præsentationslag, vil FLIS-præsentationslaget blive udfaset over de næste to år.

Uddybende information om FLIS

Udover det netop udsendte tilslutningsmateriale, har KL tidligere udsendt et brev til alle landets borgmestre, der beskriver den værdi, som FLIS tilfører kommunerne samt vigtigheden af den nye tilslutning.

Læs mere om FLIS og den nye strategi på KOMBITs hjemmeside, hvor man også kan se en række konkrete brugerhistorie, som fortæller, hvordan FLIS har skabt værdi i kommunerne.