Ny tidsplan for Nyt fælles bibliotekssystem

Projektets styregruppe har godkendt en ny tidsplan for projektet, der bl.a. udskyder fristen for tilslutning

Tidsplanen for både kravarbejdet og de efterfølgende faser i projektet har indtil nu været underlagt et stort tidspres.

Den kommunale tilslutning til udbuddet var tænkt gennemført inden udgangen af oktober i år med henblik på at annoncere udbuddet hurtigst muligt og indgå kontrakt ultimo januar 2013.

Den primære årsag til den pressede tidsplan var tvungne udbud for en række kommuner, der stod foran udløb af kontrakter på kørende bibliotekssystemer. Nu har den nuværende leverandør over for de berørte kommuner imidlertid givet tilsagn om kontraktforlængelser, der vil kunne tilpasses et revideret lanceringstidspunkt for Det ny fælles bibliotekssystem.

Tidspresset har gennem forløbet givet anledning til kritik, og påfører bl.a. projektet en risiko for, at den nødvendige koordinering med Danskernes Digitale Bibliotek ikke kan blive tilrettelagt optimalt.

På baggrund heraf har projektledelsen indstillet til styregruppen, at tidsplanen bliver ændret. Styregruppen har godkendt følgende nye tidsplan:
 

Fase

Periode

Hovedaktiviteter

B. Tilslutning

primo sept. – ultimo nov. 2012

• Høring af krav (v1.0) og modeller for tilslutning
• Indhentning af mandat/tilsagn om deltagelse

C. Udbud og kontrakter

primo nov. 2012 – ultimo april 2013

• Udbud
• Kontrakt

D. Udvikling og overtagelse

14 måneder
maj 2013 – juni 2014

• Systemudvikling, test og idriftsættelse
• Evt. implementeringsaktiviteter

E. Afslutning

3 måneder
juli 2014 – sept. 2014

• Driftsmodning
• Afslutning af projekt

Som det bl.a. fremgår af den reviderede tidsplan, er tiden til kommunal behandling af tilslutningspakken blevet fordoblet. Fristen for tilsagn om deltagelse er nu fastlagt til udgangen af november 2012.