Ny rammeaftale om levering af snitflader

KOMBIT har indgået en aftale med Formpipe om levering af snitflader mellem deres ESDH-system Acadre og den fælleskommunale infrastruktur.

Kommuner, der i dag har en kontrakt på ESDH-systemet Acadre fra Formpipe, kan benytte rammeaftalen ved bestillingen af de specifikke snitflader.

Snitfladerne gør det muligt for kommunerne at dele information om sager i Acadre med kommunens sags- og dokumentindekser i de fælleskommunale støttesystemer. Snitfladerne giver dermed mulighed for at integrere med SAPA-løsningen (Sagsoverblik/Partskontakt), sådan som det længe har været planlagt i SAPA-projektet.

Rammeaftalen, som KOMBIT har indgået med Formpipe, sikrer en fast pris og en tidsplan, som lever op til KOMBITs krav til kommunernes eget it-miljø, så det er klar til at understøtte fagsystemerne.

Aftalen med Formpipe er den første, som KOMBIT indgår på ESDH-området, og den første som indgår i snitfladestrategien for SAPA.

KOMBIT er i god dialog med en række af kommunernes øvrige ESDH-leverandører og forventer at forsætte med indgåelse af flere rammeaftaler.

Se status og detaljer på alle indgåede rammeaftaler, herunder også på økonomi- og jobcenter-området.