Ny proces for mellemværender på vej i FBS

I 2019 implementeres en ny proces for mellemværender i FBS.

I 2019 implementeres en ny proces for mellemværender i FBS. Grundtanken bag den nye proces er et ønske om at overdrage ansvaret for opkrævning af mellemværende i FBS til kommunens centrale opkrævningsafdeling. Denne har de nødvendige værktøjer og den rette ekspertise til at sikre effektiv opkrævning i langt højere grad end bibliotekerne.

Den præcise dato for idriftsættelse ligger endnu ikke fast, men det forventes at blive i 2. kvartal 2019. Bibliotekerne vil blive varslet 30 dage før den nye proces sættes i drift.

Det er derfor vigtigt, at bibliotekerne allerede nu tager kontakt til kommunens opkrævningsafdeling og får etableret et samarbejde omkring den kommende nye proces, herunder både selve forløbet i debitorsystemet og teksterne i de påmindelser, rykkere mv, som fremover udsendes fra debitorsystemet.

Den nye proces vil medføre mindre manuelt arbejde med mellemværender på bibliotekerne. Det kan du læse mere om i dette notat.