Ny forbedret version af FLIS

En ny version af FLIS er nu gjort tilgængelig for kommunerne. Den nye release indeholder fejlretninger og tilpasninger, der medfører væsentlige forbedringer.

En ny version af FLIS - release 1.2 - er nu gjort tilgængelig for kommunerne. Den nye release indeholder fejlretninger og tilpasninger, der medfører væsentlige forbedringer af systemet.
Blandt ændringer i den nye release er:

  • væsentlige forbedringer af økonomi- og borgerdata
  • forenklet rapportadministration
  • en ny rapport til visning af afvigelser til den autoriserede kontoplan.

Vi ved, at mange kommuner på grund af oplevelser med lav datakvalitet, endnu ikke er gået i gang med at anvende FLIS aktivt. Den nye version af FLIS er en god anledning til igen at prøve systemet.

Testkørsel øger troværdigheden

Med den nye version er data på økonomi- og borgerområdet blevet væsentligt bedre. For at dokumentere forbedringerne i systemet har syv kommuner kørt test af FLIS op til release 1.2. Resultaterne viser, at der i størstedelen af tilfældene ikke er afvigelser mellem kommunernes økonomital i økonomisystemet og i FLIS.

Janne Jørgensen fra Næstved Kommune siger om data på økonomiområdet:

”Helt konkret har vi sammenlignet FLIS-data på hovedkonto 03 undervisning med vores egne økonomi-data (fra PRISME) for hele 2012, og der er otte måneder, hvor tallene stemmer 100% overens. De resterende måneder er differencen  på max. 5.000,- kr., så vi er godt på vej”.

Testkørslerne af den nye udgave af systemet giver endvidere KOMBIT og kommunerne et overblik over, hvilke dele af data i systemet, der er pålidelige, samt hvilke der stadig skal justeres, før de tages i brug. Denne viden er brugbar i implementeringen af FLIS. Derfor arbejder projektet nu på at udarbejde værktøjer, som giver alle FLIS-kommuner mulighed for at få denne viden på en let måde.

Spørgsmål/svar på FLIS' hjemmeside

Hvis du vil se, hvilke forbedringer af FLIS-systemet der er sket siden version 1.1, samt hvilke ændringer og fejlretninger vi løbende foretager kan du følge med her. Her kan du også finde en guide til, hvordan du rapporterer fejl i FLIS-systemet.

Vi har også lavet en spørgsmål/svar side, hvor vi svarer på de oftest stillede spørgsmål vedr. fejlretninger.

”Ved fælles hjælp – og tålmodig opfølgning og indrapportering af fejl - kan vi få valide data i FLIS, og dermed begynde på det rigtig spændende – nemlig at benchmarke med hinanden,” understreger Janne Jørgensen, Næstved Kommune.

FLIS-systemet udvides

KOMBIT forventer, at næste release af FLIS vil være klar i midten af juni. Hovedfokus nu er at udvide systemet med et nyt område og at kvalitetssikre data på løn- og personaleområdet. Der er udfordringer med disse tal, både hvad angår beregningerne og deres særlige personfølsomme karakter.

Release 1.3 vil indeholde:

  • Et helt nyt fagområde; skoleområdet. Udover nye nøgletal på økonomi- og personaleområdet betyder det effektivitets- og aktivitetstal i FLIS.
  • Distribution af rapporter fra systemet
  • Udlæse datapakker i FLIS til brug i egne ledelsesinformationssystemer

Sammenligningsrapporter på vej

Tre nye rapporter, som vi er i gang med at udarbejde sammen med KL, skal medvirke til at identificere de fejl, der stadig kan findes i FLIS. Samtidig skal rapporterne også medvirke til at skabe en tillid til de data, der nu er korrekte, og derfor giver rigtige udtræk fra systemet. Rapporternes primære funktion er at sammenligne data i FLIS med data i kommunens eget økonomisystem.