Ny definition for karaktergennemsnit

Styrelsen for IT og Læring har ændret definitionen for karaktergennemsnit i bundne prøver, der medfører ændringer skoledataområdet i FLIS.

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har i 2021 ændret definitionen for beregning af karaktergennemsnit i bundne prøver ved 9. Klasse afgangseksamen.

Tidligere var karaktererne, der indgik i nøgletallet ikke vægtet, og der indgik de elever, der havde gennemført mindst 4 af de 8  bundne prøver. I 2021 har STIL ændret definitionen, så karaktererne, der indgår i nøgletallet, er vægtet, og det er kun de elever, der har aflagt prøve i alle 8 bundne prøver, der indgår i nøgletallet.

For kommunerne betyder det, at karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget. I gennemsnit er karaktergennemsnittet steget med 0,2. For enkelte kommuner kan det betyde en stigning med op til 0,5-0,6, men for flertallet vil det betyde en stigning på op til 0,2.

I skoledokumentationen på eflis.dk er defintionen på karaktergennemsnittet i bundne prøver ændret, så det følger den nye definition fra STIL. I afsnit 14 i skoledokumentationen, hvor der findes forslag til opsætning af standardrapporter, er alle rapporter, der indeholder karaktergennemsnit i de bundne prøver, tilpasset, så de følger den nye definition fra STIL.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0495