NemRefusion sendt i udbud

På vegne af kommunerne igangsætter KOMBIT et udbud på NemRefusion.

Som tidligere annonceret gennemføres udbuddet på NemRefusion som et begrænset udbud med prækvalifikation, hvor deadline er den 11. januar 2021 kl. 12:00.

NemRefusion er en fællesoffentlig selvbetjeningsløsning, der bruges af alle arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser i Danmark til anmodning om bl.a. syge- og barselsdagpenge. Formålet er at finde en leverandør, der kan varetage udvikling og drift af en ny NemRefusions løsning.

Udbudsmaterialet er offentliggjort i EU-supply, og interesserede leverandører kan således finde udbudsbekendtgørelsen i EU-supply - Udbud 249748 - NemRefusion 3.0. Alle spørgsmål til udbudsmaterialet fra leverandører skal desuden ske via EU-supply.

Om NemRefusion
NemRefusion er en løsning til håndtering af obligatorisk digital anmeldelse af:

  • Fravær ifm. sygdom eller barsel
  • Anmodning om refusion for virksomheder, selvstændige og a-kasser
  • Løntilskud og fleksjob

Om udbuddet
Der skal udvikles et helt nyt og tidssvarende NemRefusion, som efter planen skal tages i brug i efteråret 2022. Vi ser frem til, at en bred kreds vil at afgive tilbud, og under udbuddet vil følgende blive lagt til grund:

  • KOMBIT udbyder både udvikling og drift af en ny NemRefusion løsning.
  • Projektet følger en agil udviklingsmetode, og der vil blive stillet krav om brug af SCRUM eller tilsvarende.
  • Der arbejdes i først omgang med et MVP, der blandt andet har fokus på at levere en løsning med minimum sammen funktionalitet som den eksisterende løsning.

En mere robust og brugervenlig løsning, der kan mindske antallet af henvendelser til brugersupport.

Der skal desuden gennemføres en række videreudviklingsopgaver efter i idriftsættelse af MVP i form af lovtilretninger samt ny funktionalitet og brugerønsker.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410