NemRefusion genudbydes primo februar

På baggrund af den tekniske afklaringsdialog med leverandørerne samt lovændringer på sygedagpengeområdet genudbydes NemRefusion primo februar 2014.

I december måned gennemførte KOMBIT en teknisk afklaringsdialog med leverandørerne om det kommende genudbud af NemRefusion. Vi har efterfølgende modtaget en række kommentarer og forslag fra leverandørerne, som vi ønsker at afspejle i udbudsmaterialet. Det betyder, at udbuddet af NemRefusion skubbes ca. 14 dage frem til medio februar.

Den mindre forsinkelse skyldes samtidig, at der i slutningen af 2013 fremkom en række lovændringer på sygedagpengeområdet. Det har betydet, at KOMBIT er nødsaget til at analysere om det skulle påvirke eller ændre det nuværende udbudsmateriale for NemRefusion.

Genudbuddet af NemRefusion vil således blive annonceret i starten af februar måned 2014.

Tidsplan

Her ser du den foreløbige tidsplan for gennemførelsen af genudbuddet.

Tidsplan for genudbud af NemRefusion
Dato Aktivitet
03.02.2014 Udsendelse af udbudsbekendtgørelse samt upload af det samlede udbudsmateriale til EU-supply. 
15.03.2014 Frist for fremsendelse af skriftlige spørgsmål via EU-supply. Ordregiver vil løbende besvare spørgsmål.
6 dage før tilbudsfristen Seneste frist for Ordregivers besvarelse af spørgsmål og fremsendelse af evt. supplerende oplysninger til udbudsmaterialet.

02.04.2014 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud i EU-supply.
Uge 18 Forventet valg af leverandør og fremsendelse af underretning til samtlige Tilbudsgivere.
Uge 19 og 20 Stand-still periode.
Uge 21 Kontraktunderskrivelse (vejledende).

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du rette henvendelse til leverandørchef Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk.