NemRefusion ændrer udbudsform

Interessen blandt leverandører for det kommende genudbud af NemRefusion har vist sig større, end KOMBIT havde forventet, hvorfor udbudsformen ændres til et begrænset udbud.

Interessen blandt leverandører for det kommende genudbud af NemRefusion har vist sig større, end KOMBIT havde forventet. Fordi interessen har været så stor, har KOMBIT besluttet at ændre udbudsform i forhold til, hvad vi tidligere har annonceret.

Processen med genudbud blev startet op i efteråret 2013 og KOMBIT har nu med glæde erfaret, at interessen for genudbuddet er meget stor blandt leverandørerne. På grund af den store forhåndsinteresse, og for at lette budrunden for både ordre- og tilbudsgiver, vil KOMBIT benytte begrænset udbud i stedet for – som tidligere annonceret – et offentligt udbud. Formålet er at der samlet set ikke anvendes unødige ressourcer fra både ordrer- og tilbudsgivers side.

KOMBIT fastholder den oprindelige annonceringsdato, som vi forventer vil være inden for få uger. Vi ser frem til den kommende udbudsrunde, og hvis I har brug for yderligere information, kan I kontakte leverandørchef Jesper Bo Seidler på telefon 2127 8593 eller jsi@kombit.dk.