Nemmere adgang til FLIS-data

Et Proof-of-concept (POC) skal vise, om FLIS-data kan gøres mere tilgængeligt for kommunerne, så de kan køre analyser på deres data direkte fra kuberne.
På FLIS-dagen 2021 fik deltagerne mulighed for at lege med anonymiserede data direkte fra flis-kuberne

FLIS-data er kommunernes data, der kommer direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer. I FLIS er dataene fordelt på en række dataområder, der hver især er opdelt i et antal datakuber. Det bruges til analyser og ledelsesinformation som værktøj i den faglige opgaveløsning, fx ved at skabe overblik over grupper af borgere, indsatser m.fl. og analyser på tværs eller som understøttelse af den politiske og administrative ledelse af kommunen, fx under budgetprocesser, hvor FLIS anonymiserede benchmark data kommer i spil. 

Det er dog ikke data, som umiddelbart er tilgængeligt, uden at man har en kompliceret teknisk løsning eller teknisk kyndig person, der kan bearbejde data og sammensætte det, så det kan bruges til analyse og rapportering.

”Projektet er et forsøg, hvor vi med tre FLIS-kuber vil se, om vi kan give mindre teknisk funderede brugere adgang til at kunne køre analyser på kommunernes data direkte fra kuberne,” fortæller Erik Damsted, der er it-arkitekt i FLIS-projektet. ” Ideen er, at man kan arbejde med FLIS-data direkte i sit foretrukne værktøj på sin PC. Det kan fx være PowerBI, Excel, Tableau, Targit eller noget helt andet”, fortsætter Erik Damsted.

Stor begejstring ved live-demo
På FLIS-dagen den 28. september blev der lavet en demo, hvor løsningen for første gang blev vist live til en bredere skare af kommuner, og der var udpræget begejstring.

”Blandt andet kan nævnes, at deltagerne så store fordele i, at data vil komme langt hurtigere frem til dem, og at det vil blive muligt at gå på opdagelse og køre analyser på data med de værktøjer, som kommunerne allerede har til rådighed,” siger Erik Damsted

POC’en udvides til flere kommuner
Den første POC er nu afsluttet, og i medio 2022 udvider FLIS-projektet POC’en til samtlige FLIS kommuner, hvor et antal brugere pr. kommune får mulighed for at teste den direkte adgang.

”Der har været stor interesse for projektet under hele forløbet, og vi skylder en stor tak til alle de kommuner, der har hjulpet til under den første POC. Deres bidrag er meget værdifuldt og er medvirkende til, at vi snart kan give flere kommuner adgang,” fortæller Erik Damsted

Erik Damsted lægger vægt på, at selvom der åbnes op for alle kommuner, er der stadigvæk tale om en test: ”POC’en er en test, og vi lægger naturligvis stor vægt på sikkerhed og på en god brugeroplevelse. Derudover er formålet at teste performance og driftsstabilitet, hvor vi på den første POC har lavet en simulering af mange samtidige ”brugere”, der opfører sig forskelligt. Det er gået godt, og vi mener derfor, at det er teknisk muligt at afprøve projektet i større skala.”

Under den første POC var der etableret direkte adgang til tre kuber: Økonomi, Borger og Voksen handicappede. I den udvidede POC vil der blive etableret adgang til de allerede testede kuber samt til 2-3 yderligere datakuber.

POC II forventes igangsat i Q2

  • POC, står for Proof-Of-Concept og er en test forud for et projekt med henblik på at afprøve, om ideen kan udvikles.
  • KOMBIT arbejder lige nu på beskrivelse af POC II, herunder eksternt review af sikkerhedsmodel, der forventes igangsat i Q2.
  • I løbet af POC II evalueres både forretningsmæssig værdi og tekniske SLA’er og performance.
  • Der vil afholdes workshops og webinarer, der hjælper brugerne i gang.
  • Der udvikles rapportskabeloner.
  • Der etableres et særligt spor for avanceret brug af FLIS, herunder server-til-server integration.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Arkitekt
4063 4990