Nøgletal i FLIS fastlagt

På baggrund af dialog med kommunerne ligger 900 nøgletal i FLIS nu fast.

Efter dialog med kommunerne er det besluttet, at FLIS fra lanceringen i sept. 2012 vil komme til at indeholde over 900 nøgletal, fordelt på disse 5 hovedområder:

  • Økonomi/Personale
  • Skole
  • Udsatte Børn og Unge
  • Handicap
  • Ældre

I dette skema kan du se, hvilke overordnede nøgletal der er inden for de enkelte områder.

Hvis du ønsker at se en liste over samtlige ca. 1000 konkrete nøgletal kan du se de omfangsrige definitioner og beskrivelser af nøgletal i excelark her.

Nøgletallene er fremkommet i samarbejde med kommunale brugergrupper på de forskellige områder.