Mit sygefravær opfylder kravene om webtilgængelighed

Den 19. september bliver Mit Sygefravær opdateret. Blandt ændringerne er optimering i forhold til webtilgængelighed, så brugere med funktionsnedsættelse får lettere ved at anvende løsningen.

Der er trådt en ny lov i kraft vedrørende webtilgængelighed, som betyder, at alle offentlige websteder skal opfylde tilgængelighedskravene (WCAG 2.1).

Som følge af denne lov bliver brugergrænsefladen i Mit Sygefravær fra d. 19. september tilrettet, så løsningen lever op til de tilgængelighedskrav, der er. Det vil sige, at selvbetjeningsløsningen bliver optimeret til at understøtte eksempelvis skærmlæser, tastatur og andre kompenserende teknologier, så brugere med funktionsnedsættelser som fx svagsynethed eller udfordringer med at anvende en mus, får lettere ved at anvende dem.

Tilgængelighedserklæring
I forbindelse med de ændringer, der er lavet som følge af loven om webtilgængelighed, er der blevet udformet en tilgængelighedserklæring for Mit Sygefravær. For Mit Sygefravær kan tilgængelighedserklæringen fra d. 19. september 2020 findes nederst i løsningens venstre side eller via dette link: www.mitsygefravaer.dk/was.

Opdateret Mit Sygefravær vejledning
Som en følge af, at kommunernes sygedagpengesystem er gået i drift, er der også sket ændringer i Mit Sygefravær, og vejledningen er derfor blevet opdateret. Du kan finde den opdaterede vejledning for Mit Sygefravær her

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410