"Mit Sygefravær" obligatorisk den 1. december 2015

Som en del af den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening er selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær nu obligatorisk for sygemeldte at bruge. Løsningen gik i drift 1. juni 2015 som en frivillig løsning, som nu er blevet obligatorisk.

Fra og med 1. december er det obligatorisk for sygemeldte at orientere sig om/udfylde følgende i Mit Sygefravær:
•    underretningsbreve
•    anmodning om sygedagpenge 
•    oplysningsskema

Hvad betyder det for de sygemeldte?

Med obligatorisk digital selvbetjening på sygedagpengeområdet skal alle sygemeldte som udgangspunkt benytte Mit Sygefravær. Der vil dog være sygemeldte, som ikke kan betjene sig digitalt i Mit Sygefravær. Disse personer kan kontakte kommunen for at blive undtaget fra selvbetjeningsløsningen. 

En undtagelse fra Mit Sygefravær gælder fra tidspunktet for bevillingen af undtagelsen indtil borgeren er rask/sygefraværet ophører. Læs evt. mere om reglerne vedr. undtagelse her.

Hvad betyder det for kommunerne?

Kommunerne modtager som hidtil den sygemeldtes besvarelse på hhv. underretningsbrev, anmodning og oplysningsskema med sikker e-mail. Det nye pr. 1. december er, at kommunerne skal håndtere henvendelser fra sygemeldte, som ikke kan betjene sig digitalt i Mit Sygefravær.

Når sagsbehandleren har bevilget undtagelse fra digital selvbetjening efter en henvendelse fra en borger, foretager sagsbehandleren en registrering i det dertil oprettede undtagelsesregister.

Læs mere om, hvordan sagsbehandlerne får adgang til undtagelsesregisteret og hvordan undtagelser oprettes i registeret, i den opdaterede vejledning som kan findes her.

Nye underretningsbreve pr. 1. december

I forbindelse med at Mit Sygefravær er blevet obligatorisk, er underretningsbrevene, som bliver sendt til den sygemeldte efter arbejdsgiverens/a-kassen anmeldelse af sygefraværet i NemRefusion, blevet ændret.

Inden dannelsen af underretningsbrevet tjekker NemRefusion i undtagelsesregisteret, om den sygemeldte er undtaget fra Mit Sygefravær:

  • Er den sygemeldte ikke er undtaget fra Mit Sygefravær, modtager den sygemeldte et ”tyndt” underretningsbrev med vejledning til den sygemeldte, herunder frister, gengivelse af arbejdsgivers/a-kassen oplysninger og et link til selvbetjeningsløsningen. Den sygemeldtes besvarelse af anmodning og oplysningsskema skal ske i selvbetjeningsløsningen, og svarene sendes fra Mit Sygefravær til kommunen med sikker e-mail.
  • Er den sygemeldte er undtaget fra Mit Sygefravær, modtager den sygemeldte et underretningsbrev som tidligere. Dvs. inkl. anmodningen om sygedagpenge og oplysningsskemaet. Den sygemeldte udfylder blanketterne og sender dem til kommunen.
  • Underretningsbrevene bliver – præcis som hidtil – sendt til den sygemeldtes digitale postkasse. Sygemeldte, som er fritaget for digital post modtager i stedet brevet i deres fysiske postkasse. Bemærk, at fritagelse for digital post ikke automatisk betyder, at man er undtaget for digital selvbetjening i Mit Sygefravær.

Fremtidige ændringer i Mit Sygefravær
KOMBIT forsøger løbende at optimere selvbetjeningsløsningen, bl.a. på baggrund af ønsker fra kommuner og borgere. Ændringer til løsningen samles i releases, og vi vil løbende udsende nyhedsbreve omkring ændringer og ny funktionalitet i løsningen.

Spørgsmål og ændringsønsker kan sendes til mitsygefravaer@kombit.dk.