Materialer klar til teknisk dialog på Støttesystemerne

KOMBIT er nu klar med materialet, som ønskes gennemgået af leverandørerne.

KOMBIT inviterer til teknisk dialog om de fælleskommunale Støttesystemer i Rammearkitekturen.

Sideløbende med den tekniske dialog for Støttesystemerne foregår der teknisk dialog om KOMBITs standard driftskontrakt. Hvis leverandørerne har generelle kommentarer til driftskontrakten, bedes de derfor deltage i denne dialog. I forbindelse med den tekniske dialog for Støttesystemerne er bilag 7A, 7D og 7B taget med, da projektet ønsker leverandørernes specifikke vurdering heraf.

For at sikre ligebehandling af leverandørerne og skabe et fælles udgangspunkt for den tekniske dialog, har projektet forud for møderne udarbejdet et oplæg, der indeholder links til tidligere offentliggjort materiale samt en række spørgsmål, der ønskes besvaret igennem dialogen.

Materiale

Siden forsommerens tekniske dialog har projektet arbejdet hårdt med at færdiggøre materialet. For at skabe overblik har KOMBIT udarbejdet et oplæg, der indeholder korte beskrivelser af materialet, en læsevejledning samt spørgsmål rettet mod det vedlagte materiale. Materialet er opdelt i fem zip-filer, som findes nederst på siden under downloads. Opdelingen af filerne er som følger:

Den første del (del 1) indeholder en række bilag og notater:

  • Bilag 1 - Tidsplan
  • Notat om rettigheder
  • Udvælgelseskriterier
  • 7A - Beskrivelse af Driftsmiljøet
  • 7B – Ydelser og servicemål
  • 7D - Priser og betalingsplan
  • Integrationsmodeller

Anden del (del 2.1 og 2.2) indeholder kravspecifikationerne for de enkelte Støttesystemer. Tredje del (del 3) indeholder vilkår for integration til Støttesystemerne, der siden forsommerens tekniske dialog er blevet opdateret. Læs mere herom i denne nyhed. Fjerde del (del 4) indeholder bilag om programkoordination, bestemmelser til samarbejde og kontrakt samt bilag 5 – betalingsmodel og  plan, målpris samt øvrige priser.

BEMÆRK: Ovenstående liste er d.21. november blevet opdateret med tre dokumenter; Programkoordination, bestemmelser til samarbejde, samt bilag 2 – generelle krav.  Bilag 2 kan findes i del 2.1 og de resterende i del 4. D.26. november er tilføjet bilag 5. Dette bilag findes under del 4.

D. 29. november er ovenstående opdateret med underbilag 2.3-2.8, 2B.3 og appendiks om Sikkerhed. Disse findes i zip-filen 'Ekstra materiale (underbilag mv.) 29112013'. Dette materiale er ikke direkte omdrejningspunkt for den tekniske dialog, men uddyber en række områder.

 

Tid og sted:

Den tekniske dialog finder sted fra d.2 december til d.6. december hos KOMBIT. Alle møder er af 2 timers varighed. Følgende tidspunkter er afsat:

Mandag d.2 fra 9.30-11.30 (reserveret)
Tirsdag d.3 fra 14.30-16.30 (reserveret)
Onsdag d.4 fra 11.30-13.30 (reserveret)
Onsdag d.4 fra 14.00-16.00 (reserveret)
Torsdag d.5 fra 12.00-14.00 (reserveret)
Fredag d.6 fra 10.00-12.00 (reserveret)
Fredag d.6 fra 13.00-15.00 (reserveret)

Møderne bookes efter ’først til mølle’ princippet. For tilmelding og yderligere information kontakt venligst konsulent, Simon Mark Pedersen på telefon 2448 5538 eller mail spe@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438