Materialer fra teknisk dialog om projekt Samarbejdsplatformen

Projekt Samarbejdsplatformen gennemførte i uge 47 - 49 en teknisk dialog med interesserede leverandører.

Projekt Samarbejdsplatformen gennemførte i ugerne 47-49 teknisk dialog med interesserede leverandører. Formålet med den tekniske dialog var blandt andet at give projektet og KOMBIT et indblik i de foreløbige opfattelser af det offentliggjorte indledende materiale, og hvilke muligheder og udfordringer det giver hhv. leverandørerne og KOMBIT.

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale sammen med en række spørgsmål til materialet offentliggjort her.

Deltagende leverandører

Der blev afholdt 13 møder med følgende selvstændige leverandører og partnerskaber:

 • CGI
 • CSC
 • Frog/MV Nordic
 • Fujitsu
 • IBM
 • IST Tabulex
 • KMD
 • Knowledge Cube/UV Data
 • Netcompany
 • NINE
 • NNIT
 • NordicPAS
 • Systematic

I dette dokument har vi samlet et kort, anonymiseret resume af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne kom med under den tekniske dialog.

Vi vil gerne takke alle interesserede leverandører for deres deltagelse og konstruktive feedback på både informationsmødet og under den tekniske dialog.