Materiale fra indledende leverandørmøder om Ydelsesrefusion

I maj og juni har Ydelsesrefusion afholdt indledende afklaringsmøder med en række leverandører, der har erfaring med de typer integrationer, som efterspørges i forbindelse med Ydelsesrefusion.

Ydelsesrefusion har i løbet af maj og juni måned gennemført en række indledende afklaringsmøder med leverandører, der har erfaring med de typer integrationer, som efterspørges i forbindelse med Ydelsesrefusion – fx SKAT’s eIndkomst-løsning.

Formålet med møderne var primært at skabe en fælles forståelse af, hvad Ydelsesrefusion indebærer – samt hvilke muligheder og begrænsninger, der måtte være for Ydelsesrefusion ift. eksisterende systemer og integrationer.

Materiale

Forud for afklaringsmøderne blev relevant materiale – sammen med en række spørgsmål – fremsendt til de interesserede leverandører. Al materialet, som er anvendt i forbindelse med dialogen, kan ses og downloades her:

Næste skridt

Da Ydelsesrefusion er afhængig af Folketingets vedtagelse af lovgrundlaget for løsningen, kan KOMBIT på nuværende tidspunkt ikke sikre, at projekt Ydelsesrefusion udbydes.

Næste skridt bliver, at KOMBIT inviterer til et informationsmøde om Ydelsesrefusion for alle interesserede leverandører. Mødet vil blive annonceret i forlængelse af sommerferien.

Til efteråret vil KOMBIT desuden gennemføre en række tekniske dialogmøder med fokus på udbuddet af Ydelsesrefusion.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til de afholdte afklaringsmøder, eller vil du høre mere om udbuddet af Ydelsesrefusion, er du velkommen til at kontakte leverandørchef Jesper Bo Seidler på 2127 8593 eller JSI@kombit.dk.