Møde afholdt i FBS' videreudviklingsudvalg

Den 16. august blev der afholdt møde i videreudviklingsudvalget for Fælles Bibliotekssystem.
Møde i FBS' videreudviklingsudvalg

Videreudviklingsudvalget i FBS har til opgave at hjælpe styregruppen med at kvalificere og prioritere ændringsønsker. På sit møde den 16. august 2017 behandlede videreudviklingsudvalget 27 ændringsønsker. Alle ændringsønskerne var indsendt til ændringsønskeportalen fbsændringsønsker.dk og udvalgt ud fra de funktionsområder, som styregruppen for FBS prioriterede på deres møde i februar 2017.

De 27 ønsker var fordelt inden for flg. kategorier:

 • Brugergrænseflade (11)
 • F2 cirkulation (1)
 • F4 Booking (6)
 • F12 Selvbetjeningsklient (6)
 • Skoleportal (2)
 • Statistik-modul (1)

Videreudviklingsudvalget vurderede ønskerne og prioriterede dem yderligere ud fra de strategiske prioriteter som styregruppen har besluttet. 

Yderligere beskrivelser i analysegrupper

De højest prioriterede ændringsønsker sendes nu til yderligere beskrivelse i analysegrupperne for henholdsvis Skoleportalen og Brugervenlighed.

Analysegrupperne skal bl.a. beskrive:

 • Baggrund for ændringen
 • Beskrivelse af nuværende løsning
 • Beskrivelse af fremtidig løsning
 • Formål med ændringen - hvorfor skal den laves?
 • Har ændringen indflydelse på effektivisering af arbejdsgange, brugeroplevelse, påvirker ændringen både skole og folkebiblioteker?

Beskrivelserne sendes herefter tilbage til review i videreudviklingsudvalget, som derefter vil indstille, hvilke ændringsønsker der skal sendes i forslag i Styregruppen for FBS.

Fremover behandling i grupper

På mødet besluttede videreudviklingsudvalget, at man fremadrettet vil arbejde med ændringsønsker modulvis fremfor ”drypvis”, fx gruppere ønsker som vedrører printfunktioner og udskrifter, alle ønsker inden for F2 Søgning, F3 Materialevalg osv. Det skyldes at brugerne på denne måde vil opleve flere sammenhængende forbedringer.

På videreudviklingsudvalgets næste møde som vil finde sted første på efteråret vil der være fokus på printfunktion og udskrifter. Herefter følger modulet F2 Søgning.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497