Mød KOMBIT på Digitaliseringsmessen

KOMBIT står igen i år klar, når Digitaliseringsmessen19 den 3. oktober slår dørene op i Odense Congress Center.

På årets Digitaliseringsmesse den 3. oktober vil KOMBIT være at finde i hal A. Traditionen tro, vil der igen i år være mulighed for at komme forbi til en snak om KOMBIT og kommunernes arbejde med at udbrede den fælleskommunale infrastruktur samt få en status på de øvrige fælleskommunale løsninger i KOMBITs projektportefølje. Er du kaffetrængende, er der også mulighed for at snuppe en god kop kaffe og læne dig tilbage og høre en af dagens mange oplæg på KOMBIT-scenen.

Her får du et indblik i, hvilke aktiviteter der vil være at finde i KOMBITs område.

Program for KOMBIT-scenen

10.30. Klar, parat, start: Udnyt værdien ved kommunernes fælles digitaliseringsarbejde
v. Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT

Arbejdet med monopolbruddet og den fælleskommunale infrastruktur befinder sig i en afgørende fase. De store monopolbrudsløsninger er på vej i luften, og infrastrukturen skal nu for alvor bruges af kommunerne. Kom og hør med, når KOMBITs adm. direktør, Thomas Rysgaard Christiansen, fortæller, hvad der sker lige nu, og hvad det kræver af kommunerne for at opnå størst mulig værdi i de kommende år.

11.00. Øget digital værdi i kommunerne – sådan støtter KOMBIT og KL op
v. Christian Harsløf, direktør i KL & Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT

Øget konkurrence på det kommunale it-marked, nemmere dataadgang, bedre sammenhæng på tværs af it-systemer og hurtigere udnyttelse af nye teknologiske muligheder er centrale mål for kommunernes digitaliseringsindsatser. Kom og hør med når Christian Harsløf, direktør i KL, og Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT, giver konkrete eksempler på, hvordan KL og KOMBIT kan understøtte kommunerne med at nå målene ved bl.a. at udbrede den fælleskommunale infrastruktur.

11.45. Kommunernes fælles infrastruktur – nu og i fremtiden
V. Sisse Bang, projektchef i KOMBIT

Kommunernes fælles infrastruktur skaber grundlag for hurtig, billig og sammenhængende udvikling af nye digitale løsninger i en offentlige sektor, der er i rivende udvikling. Hør mere om hvor infrastrukturen er nu, og hvor den er på vej hen.

12.30. Alle vil have flere data i SAPA – hvor starter man og hvad kræver det?
v. Henrik Bojsen, chefkonsulent i Syddjurs Kommune

Kom og hør Syddjurs Kommune og deres ESDH-leverandør, Formpipe Software, give gode råd til kommunerne, der skal i gang med af befolke SAPA med data via STS Indeksene.

13.30. Den store tech-revolution
v. KEYNOTE Christina Boutrup, journalist og forfatter til ‘Den store tech-revolution’

Journalist og Kina-ekspert, Christina Boutrup, giver et oplæg om Den Store Tech Revolution, som i disse år foregår i Kina. Kina har på kort tid og lige under vores næser for længst overhalet teknologiudviklingen her i Vesten. Det er et tankevækkende oplæg om de teknologiske muligheder, vi står foran – og ikke mindst de dilemmaer, vi kommer til at skulle håndtere, når vi skal finde den danske kommunale vej i arbejdet med digitalisering, teknologi og data i kommunerne.

14.15. Hurtigt fra idé til færdig løsning med KOMBITs innovationsmodel, agil udvikling og projektkonkurrencer
v. Inge Speiermann-Vognsen, markeds- og innovationschef i KOMBIT & Mikkel Ebbesen, chefkonsulent i KOMBIT. Lars Peter Mosgaard, It-chef i Varde Kommune, Thomas Neville, it-konsulent i Varde Kommune og Henrik Brix, formand for Os2 og It-chef i Favrskov Kommune

KOMBITs enhed for innovation har sammen med kommunerne udviklet en innovationsmodel, der skal sikre, at afprøvning af ny teknologi og gode ideer fra kommunerne hurtigt kan omsættes til flyvefærdige it-løsninger - til gavn for borgere og virksomheder. I dette indlæg giver KOMBIT sammen med Farskov og Varde Kommune konkrete eksempler på, hvordan nye kommunale it-løsninger i løbet af meget kort tid har gennemløbet faserne idé, udvikling og drift og skabt værdi i Kommunerne.

Du har også mulighed for at kigge fordi KOMBITs innovationsstand før og efter oplægget og høre mere om modellen og kommunernes erfaringer.

15.00. Aula – klar til start
v. Jakob Volmer, projektleder i KOMBIT & Aalborg Kommune (pilotkommune)

I efteråret 2019 bliver Aula taget i brug i alle landets folkeskoler, mens 24 pilotskoler allerede har været i gang længe. Kom og hør om Aalborg Kommunes tidlige erfaringer med Aula. 

Aula-projektet er også at finde på KOMBITs område før og efter oplægget, hvor de står klar til en snak om den forestående ibrugtagning af løsningen.

Følg vejen til innovationsskiltet

Under innovationsskiltet står KOMBITs innovationsteam klar til en snak om blandt andet arbejdet med at udbrede den fælleskommunale infrastruktur og de færdigudviklede komponenter. Du kan også få en status på nogle af de løsninger, som allerede er udviklet sammen med pilotkommunerne og klar til brug, herunder Arena, campus, info om kontanthjælp og IoT i hjemmeplejen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Kommunikation
7268 8107