Leverandørmøder om Kommunernes Ydelsessystem

KOMBIT inviterer leverandører til møder om den nye kontanthjælpsløsning Kommunernes Ydelsessystem.

Specificeringen af kommunernes nye kontanthjælpssystem er i fuld gang. Derfor inviterer KOMBIT interesserede leverandører til bilaterale møder med fokus på teknisk sparring.

Møderne afholdes på baggrund af skriftligt baggrundsmateriale og nøglespørgsmål fra KOMBIT. Du kan se materialet her. Møderne er planlagt til 1½ times varighed. KOMBIT forventer, at leverandørerne stiller med deltagere, der kan drøfte emner indenfor områderne:

  • arkitekturmæssige/tekniske problemstillinger
  • projektledelses-/udviklingsmæssige problemstillinger
  • merkantile/kommercielle problemstillinger.

Møderne afholdes onsdag 13. juni, torsdag 14. juni og fredag 15. juni og planlægges efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding til møderne og afklaring af evt. praktiske spørgsmål sker ved henvendelse til KOMBITs leverandørchef Jesper Bo Seidler på e-mail: jsi@kombit.dk eller tlf.: 2127 8593.