Leverandørmøde om potentielt genudbud af FLIS

KOMBIT holder informationsmøde den 21. januar 2016 omkring potentielt genudbud af FLIS

KOMBIT inviterer interesserede leverandører til informationsmøde omkring genudbud af FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem). KOMBIT forventer, at genudbuddet bliver annonceret i foråret 2016, men ønsker allerede nu at indlede dialogen med interesserede leverandører. På mødet vil vi give en status på projektet og præsentere processen for genudbud samt dokumentation af FLIS 1.0.

Kort om FLIS
FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmarking og ledelsesinformation. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og består af tre elementer; et datavarehus, en datainfrastruktur og en portal. Med FLIS får kommunen et styringsværktøj, der kan skabe overblik over egne data, beregne nøgletal og give mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner.

Afhængig af behov kan FLIS bruges på forskellige måder. Nogle kommuner har allerede et ledelsesinformationssystem, og udlæser rådata og benchmarkingdata fra FLIS til brug i deres lokale ledelsesinformationssystem eller GIS-system. Kommuner, der ikke har et lokalt system, kan benytte FLIS-portalen som brugergrænseflade.

Dataområder
FLIS stiller data til rådighed inden for syv områder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. For disse områder findes der ca. 1.100 nøgletal og 60 standardrapporter.

Tid, sted og tilmelding

 • Tid: Torsdag den 21. januar 2016 kl. 09:00 - 12:00
 • Sted: Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K
 • Tilmelding: Tilmelding sker via dette link

Tilmeldingsfristen er den 15. januar 2016. Alle tilmeldte modtager efterfølgende en bekræftelse. Der kan maksimalt tilmeldes to deltagere pr. leverandør.

Program for mødet

 • Velkomst
  v/ leverandørchef Jesper Bo Seidler
 • Status på FLIS – herunder indhold, tilslutningsproces og strategiske pejlemærker
  v/ projektleder Thomas Mørk Glintborg
 • Introduktion til FLIS – teknik
  v/ it-konsulent Otto Plantener Jensen
 • Dokumentationsreview
  v/ Lakeside
 • Krav til drift
  v/ Service Management konsulent Kasper Rubin
 • Orientering om den kommende udbudsproces og teknisk dialog
  v/ leverandørchef Jesper Bo Seidler

Materiale
På KOMBITs hjemmeside vil det løbende være muligt at orientere sig om det potentielle genudbud.

Materiale, der relaterer sig til genudbuddet:

For yderlig information kontakt Katrine Staub Mikkelsen, kaj@kombit.dk