Leverandørmøde om kommunernes nye pensionsløsning afholdt

Syv leverandører deltog for at høre mere om kommunernes kommende løsning på Social Pension-området.

Mandag den 3. april afholdt KOMBIT møde for potentielle leverandører af den nye løsning på Social Pension-området. Syv leverandører mødte op og hørte om den nye kommunale løsning, Social Pension Kommune.

I de kommende måneder udarbejder KOMBIT udbudsmaterialet til løsningen. Udbudsmaterialet forventes udsendt i Q3 2017. I den forbindelselse vil der blive mulighed for 1:1-møder mellem leverandørerne og KOMBIT i august 2017.

Se præsentation og referat fra mødet nedenfor.