Leverandørmøde om den nye pensionsløsning til kommunerne

Den 3. april 2017 afholder KOMBIT møde for potentielle leverandører af den nye løsning på Social Pension-området til kommunerne.

KOMBIT har fået til opgave at tilvejebringe en ny pensionsløsning til kommunerne.

KOMBIT og Udbetaling Danmark har på kommunernes vegne indgået en aftale med KMD A/S om udfasning af KMD’s nuværende it-system til behandling af Social Pension. Aftalen indebærer, at størstedelen af KMD Social Pension udfases til Udbetaling Danmark, mens en mindre del udfases til kommunerne. Du kan læse mere om UDK’s udbud her.

Selve udfasningen vil for kommunerne ske i to etaper. Når Udbetaling Danmark i 2018 udfaser deres andel af KMD Social Pension, skal kommunerne overgå til en midlertidig interimsløsning.

I 2019 skal en ny, blivende løsning - Social Pension Kommune (SPK) - være klar til, at kommunerne kan gå fra interimsløsningen til en ny digital understøttelse på området.

I den forbindelse afholder KOMBIT informationsmøde for alle interesserede leverandører. På mødet vil vi dels fortælle lidt om projektet og den kommende løsning, dels om processen for det kommende udbud.

Tilmelding
Mødet finder sted i KOMBIT i Halfdansgade 8, 2300 København S, mandag den 3. april 2017 kl. 13:00 - 15:00.

Du tilmelder dig mødet via dette link. 

Tilmeldingsfrist er den 27. marts kl. 12. Bemærk venligst, at maks. 3 personer fra samme virksomhed kan tilmelde sig.

Program offentliggøres senere
Der vil på mødet blive mulighed for at stille spørgsmål. Grundet det forestående udbud kan der være spørgsmål, som KOMBIT ikke ønsker at besvare. KOMBIT vil løbende orientere om projektet her på hjemmesiden. Her vil du også efterfølgende kunne finde et referat af mødet og en oversigt over spørgsmål og svar fra mødet.

Programmet for mødet offentliggøres senere.