Leverandørkontrakt tildelt på Ydelsesrefusion

Se hvilken leverandør, der skal levere it-løsningen til understøttelse af reformen på beskæftigelsesområdet.

KOMBIT har nu gennemført og afsluttet evalueringen af de modtagne tilbud på udvikling, implementering, videreudvikling, vedligehold, support og drift af den fælleskommunale løsning Ydelsesrefusion.

KOMBIT bekendtgjorde den 16. december 2015 udbuddet på Ydelsesrefusion og modtog den 23. maj tilbud fra de fem prækvalificerede leverandører.

Tilbudsevalueringen viser, at CSC Danmark A/S har afleveret det mest fordelagtige tilbud. På baggrund af evalueringen vil KOMBIT derfor indgå kontrakt med CSC Danmark A/S efter udløb af stand-still perioden den 7. juli 2016.

KOMBIT ser frem til samarbejdet med CSC Danmark A/S og takker samtidig de øvrige leverandører for deres deltagelse i udbuddet og deres interesse i kommunernes it-løsninger.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408