Leverandører valgt til KOMBITs rammeaftaler om konsulentydelser

Udbuddet af rammeaftaler om konsulentydelser er nu afgjort, og KOMBIT har valgt de leverandører, der skal yde bistand til arbejdet med kommunernes it-løsninger.

I december 2015 igangsatte KOMBIT et udbud af to nye rammeaftaler om konsulentydelser, bestående af hhv. fire delaftaler og én delaftale, og i marts 2016 prækvalificerede KOMBIT fem leverandører pr. delaftale.

Efter grundig evaluering af de indkomne tilbud, har KOMBIT nu valgt de leverandører, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, til at bistå KOMBITs arbejde.

KOMBIT forventer at indgå kontrakt på alle fem delaftaler d. 27. juni 2016.

Valgte leverandører på delaftaler

1. KOMBITs Rammeaftale om konsulentydelser (delaftale 1-4)

  • Delaftale 1 (Digital forretningsstrategi): PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab
  • Delaftale 2 (It-strategi og governance): A-2 i konsortium med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab
  • Delaftale 3 (It-konsulenter): Devoteam i konsortium med OptimumIT og Strand & Donslund
  • Delaftale 4 (It-sourcing og udbud): Rambøll Management Consulting

2. KOMBITs rammeudbud om fleksibelt ressourceindkøb

  • Delaftale 1 (Fleksibelt ressourceindkøb): Right People Group ApS

Spørgsmål vedr. rammeaftalerne kan rettes til leverandørkonsulent Carmen Woodman på CIW@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464