Leverandører inviteres til review af udbudsmaterialet for Byg og Miljø

KOMBIT inviterer nu leverandørerne til at reviewe centrale dele af det kommende udbudsmateriale for Byg og Miljø 2.0.

Da KOMBIT ønsker at sikre et optimalt udbudsmateriale for genudbuddet af Byg og Miljø, inviteres interesserede leverandører nu til at reviewe et udkast af materialet. Følgende materiale er som udkast klart til review:

 • Bilag 1: Tidsplan
 • Bilag 2.1: Kravspecifikation
 • Bilag 5: Priser og betalingsplan (udvikling)
 • Bilag 6: Intern test og prøver
 • Bilag 7.2 A: Ydelser og servicemål
 • Bilag 7.2 B: Priser og betalingsplan (drift)
 • Bilag 11.1: Kravspecifikation for optioner

Spørgsmål til besvarelse

KOMBIT har formuleret en række spørgsmål, som leverandørerne opfordres til at besvare i forbindelse med reviewet:

 • Er der krav, som I vurderer kunne justeres, så det giver en reduktion i prisen (fx ved at sætte bindinger på, hvornår en option kan aktiveres)?
 • Er der krav, som I vurderer vil problematisere anvendelsen af standardsystemer?
 • Er der særlige områder, hvor det er vanskeligt at forstå de forretningsmæssige krav, eller hvor der mangler afgørende oplysninger for kravbesvarelsen?
 • Er beskrivelsen af prissætningen forståelig?

Opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at bemærke, at materialet ikke er endeligt, og materialet kan derfor fravige fra det endelige udbudsmateriale. Felter, der til sin tid skal udfyldes af tilbudsgiver, er markeret med farven gul.

Ved gennemgang af kravmaterialet – som kan downloades herunder – gør vi opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til de enkelte kravs vægtning i mindstekrav, krav og optioner. Dette vil ske i det endelige udbudsmateriale.

En word-version af materialet, til evt. indsættelse af kommentarer direkte i dokumentet, kan rekvireres ved at skrive til BM@kombit.dk.

Deadline for returnering af besvarelser er mandag den 29. august kl. 15.00 til BM@kombit.dk.

Download høringsmateriale (zip-fil)

 

Teknisk dialog til september

Som tidligere annonceret kan interesserede leverandører desuden deltage i tekniske dialog om genudbuddet fredag d. 2. september og mandag d. 5. september. Møderne bookes ved at kontakte leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på NKO@kombit.dk.

Eventuelle spørgsmål til genudbuddet eller det foreløbige materiale kan rettes til projektleder Pernille Østerbye på POP@kombit.dk.