Leverandører inviteres til informationsmøde om den nye Sygesikringsløsning

KOMBIT inviterer den 25. september 2020 leverandører til at deltage i et virtuelt informationsmøde om den nye fælleskommunale it-løsning, Sygesikring.

Sygesikring er en ny fælles it-løsning til alle kommuner i Danmark, som skal understøtte administration af sygesikring og lægevalg i kommunerne. 

Sygesikring skal erstatte kommunernes del af det som i dag hedder NOTUS Kommunal. Det betyder, at den nye løsning fortsat kommer til at være tæt forbundet med regionernes administration af lægevalg og at der i Sygesikring kommer en central integration til regionernes nye løsning LUNA. 

Løsningen kommer hovedsageligt til at bestå af tre dele: 

  • En borgervendt del med selvbetjening hvor borgeren kan skifte læge, skifte sygesikringsgruppe, forny sundhedskort samt track & trace levering af sundhedskort

  • Lægevalg og sundhedskort 

  • Generel administration inkl. søgefunktion, brevfunktion etc.  

Mini-udbud efter SKI rammeaftale 02.18 

KOMBIT forventer at offentliggøre udbudsmaterialet til Sygesikring til januar 2021. Udbuddet vil blive gennemført som et mini-udbud efter SKI rammeaftale 02.18 og i forlængelse heraf vil der tilsvarende blive gennemført udbud af drift og vedligehold af løsningen efter SKI-rammeaftale 02.19 eller 02.22.  

Tilmelding til webinar om Sygesikring 

KOMBIT inviterer interesserede leverandører til at deltage i et informationswebinar om Sygesikring fredag den 25. september kl. 9.30 – 10.15. Her vil projektleder Charlotte Aakerlund og leverandøransvarlig Steen Pedersen fortælle lidt mere om Sygesikring og det kommende udbud, hvorefter der bliver mulighed for at stille spørgsmål.  

Hvis du er interesseret i at deltage, skal du sende en mail til projektsygesikring@kombit.dk med overskriften Tilmelding til leverandørwebinar’. Herefter modtager du en mail med link til webinaret. 

Webinaret bliver optaget og vil efterfølgende kunne rekvireres efter forespørgsel til projektsygesikring@kombit.dk.