Leverandører inviteres til at give input til KOMBITs nye udbudsstrategi

KOMBITs nye udbudsstrategi er nu så langt, at udvalgte dele kan offentliggøres d. 23. sep. med henblik på at modtage kommentarer fra leverandørerne.

Gennem de seneste 11 år har KOMBIT konkurrenceudsat mere end 30 større og mindre kommunale it-løsninger. Leverandørmarkedet har fra starten vist stor interesse for at deltage i vores udbud, herunder vist stor interesse for vores høringer af udbudsmaterialer, deltagelse ved markedsdialog og ved 1:1 møder. En proces, hvis formål er at sikre størst mulig gennemsigtighed om KOMBITs udbud, men i lige så høj grad sikre at leverandørerne får en reel mulighed for at give konstruktivt input til løsningsdesign, leverandøromkostninger m.m. før, KOMBIT trykker på udbudsknappen.

KOMBIT har dog ved de seneste udbud oplevet en ændret situation i forhold til fastholdelse af kvalificerede leverandører, der ønsker at byde på vores udbud. Det været vanskeligt at fastholde leverandørernes interesse hele vejen fra prækvalifikation til aflevering af endeligt tilbud. Det generelle billede har været, at en række leverandører har trukket sig i løbet af processen, og i enkelte tilfælde har KOMBIT stået tilbage med kun ét tilbud, hvilket medføre en udfordring ift. konkurrenceudsættelsen.

Invitation til høring om ny udbudsstrategi d. 23. september

KOMBIT har været i tæt dialog med og lyttet til leverandørmarkedet, og har hen over vinter og foråret 2022 arbejdet på et en ny udbudsstrategi for konkurrenceudsættelsen af drift og vedligeholdelse af den eksisterende løsningsportefølje.

Materialet er nu så langt, at udvalgte dele kan offentliggøres med henblik på at modtage kommentarer fra leverandørerne. Vi inviterer derfor leverandørerne til en åben høring om vores grundlæggende tanker og overvejelser i den nye udbudsstrategi, hvor der vil være væsentlige ændring fra den måde, hvorpå vi gør det i dag.

Tid og sted for høringen:

  • Høringen foregår d. 23. september 2022 kl. 13:00 - 15:00
  • Man kan deltage enten virtuelt via Teams eller fysisk hos KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 Kbh. S

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at sende en mail til markeds- og innovationschef Inge Speiermann-Vognsen på ISP@kombit.dk. Husk at anføre om du deltager fysisk eller virtuelt.

Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af fysiske deltagere pr. leverandører, såfremt vi modtager mange tilmeldinger. Link til Teams fremsendes til de tilmeldte til det virtuelle møde et par dage inden høringen.

Disclaimer
Der planlægges som nævnt en fysiske høring med mulighed for at deltage virtuelt. Der vil ikke blive udleveret materiale før, under eller efter mødet, da materialet ikke bliver endeligt godkendt før, vi har talt med både markedet og kommunerne.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123