Leverandører af fjernprint bør gøre sig klar til at servicere kommunerne via Serviceplatformen

Når en ny version af BBR går i luften i juni 2017, skal kommunernes printleverandører kunne håndtere fjernprint via Serviceplatformen.

KOMBIT har netop annonceret, at den nye version af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) lanceres i juni 2017. Som en del af den nye løsning skal udsendelse af BBR-meddelelser – enten i form af e-post eller traditionel brevpost – foregå via Serviceplatformen. Derfor skal kommunerne inden juni måned 2017 etablere en aftale med en leverandør af fjernprint, der kan håndtere print- og tilhørende forsendelsesopgaver via Serviceplatformen.

Leverandører af fjernprint skal overholde KOMBITs standarder

Print af BBR-meddelelser skal fremover foregå via de standarder og snitflader, som KOMBIT udstiller på Serviceplatformen. For at sikre at printleverandørerne er klar til at udføre disse printopgaver i juni 2017, skal de allerede nu påbegynde arbejdet med at tilpasse deres printløsninger til KOMBITs løsning på Serviceplatformen. Det indebærer bl.a. en integrationstest op mod et testmiljø.

Informationsmøde for leverandører af fjernprint

KOMBIT vil i januar 2017 invitere printleverandørerne til et informationsmøde. På mødet informerer vi om print-snitfladen på Serviceplatformen og de test, som leverandørerne skal gennemføre for at sikre, at deres printløsninger kan håndtere printopgaver fra kommunernes nye BBR-løsning.